15 oktober ZwembadBranche Dag

Lange wachtlijst? Tijd voor wachtlijstmanagement!

Vorige week heeft het tv-programma Kassa een item uitgezonden over de wachtlijsten voor zwemles. Zij hebben met een landelijke steekproef onder zwemlesaanbieders gekeken naar de gemiddelde duur van de wachtlijst voor zwemles. Uit deze steekproef bleek dat de duur varieert van zes maanden tot twee jaar. Wat betekent dit precies en hoe kunnen we dit deze tijd juist benutten?

Ongeduld


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.We weten dat ouders ongeduldig zijn, maar een wachtlijst is voor hen niet nieuw. Ook voor de kinderopvang en sportvereniging is er vaak een lijst en dus zou je kunnen stellen dat ze het wel gewend zijn. Maar toch, in het item kwam een vader aan het woord die het wel lastig vond. Nu moest ook nog een in de zomer opletten op het strand omdat zijn dochter dan nog geen diploma heeft. Deze vader weet blijkbaar nog niet dat hij zijn dochter ALTIJD in de gaten moet houden bij de zee, ongeacht of ze een zwemdiploma heeft of niet. Een andere vader vertelde dat hij wel twee jaar moest wachten voordat zijn kind kon starten op les. Misschien kon hij alleen op dinsdag van drie tot vier? Dat weten we niet. Maar waar zou die ‘haast’ vandaan komen? Leren zwemmen wordt zo een haastklus die moet worden afgevinkt voordat kinderen aan een andere sport mogen beginnen. Alsof ouders zo snel mogelijk af willen van het ‘gedoe’ rondom zwemlessen. We weten dat ze zich vaak slecht informeren over het lessysteem, de kosten, de te verwachten duur van het lestraject, de manieren om contact te hebben met docenten. En daarbij realiseren zij zich dus ook niet dat kinderen niet altijd meteen kunnen beginnen als je de zwemlesaanbieder benadert. Ook hier hebben we dus nog werk te doen.

Lees ook: Welkom! Wij zijn blij dat je er bent

Definitie

Laten we daarom inzetten op de periode voor aanvang van de zwemles en na inschrijving, te beginnen met het helder hebben van de definitie wachtlijst. Want wat mij betreft is dit de periode tussen het moment dat een zwemlesaanbieder wenst kinderen op te roepen om te starten met zwemles en het moment dat er plek is in een lesgroep. Dus als een aanbieder stelt dat het kinderen vanaf 4 jaar oproept voor zwemles, gaat de wachttijd ook pas dan in. Zijn ouders minder flexibel, dan neemt de wachttijd toe. Als ouders liever iets later starten met de zwemles, dan neemt de wachttijd niet toe. Daarnaast kunnen we de periode tussen aanmelden en starten van zwemles ook benutten. Zo kunnen we die tijd gebruiken om ouders te informeren, contact te maken, kinderen uit te nodigen naar het bad te komen en vast laten kennismaken met de locatie en hoe leuk zwemmen is. Stel nou dat je die periode gebruikt om ouders en kinderen optimaal voor te bereiden op de zwemlessen. Hen regelmatig op de hoogte te houden van leuke activiteiten die worden georganiseerd. Hen te blijven informeren over de waarde van lekker veel zwemmen samen, spelen in het water, het belang van het afmaken van de hele leerlijn. En als er een mascotte en/of verhaallijn is, kinderen hierbij alvast te betrekken door bijvoorbeeld contact rondom verjaardagen of start op school.

Kijk hier het item van Kassa over wachtlijsten voor zwemles

Mogelijke oplossing

Als je weet dat er bij jou in het bad gemiddeld 12 maanden zit tussen het moment van aanmelden en het moment dat kinderen kunnen starten, spoor ouders dan aan via bijvoorbeeld kinderdagverblijven, sociale media en consultatiebureaus om hun kind aan te melden rond een bepaalde leeftijd en zorg dat je ouders bij het aanmelden informeert over de tijd die het duurt. Blijf dat ook herhalen in je communicatie, ouders vergeten snel en gebruik zo’n update om weer even contact te hebben, dan voelt die periode ook minder lang. Verwachtingen managen helpt enorm. En kunnen we het woord wachtlijst misschien ook nog omdenken zodat het een leukere associatie krijgt? Wie weet een mooi synoniem: bereidingstijd, levertijd, aanlooptijd, kennismakingstijd? Heb jij een leuke suggestie? Ik hoor het graag!

Deze blog is geschreven door Nicolette Smale.  Nicolette is freelance zwemonderwijzer en teamleider in de zwembadbranche en heeft 25 jaar ervaring met relatiemanagement in het bedrijfsleven. Met haar eigen bedrijf geeft ze trainingen en bedrijfsadviezen aan zwembaden over communicatie over zwemles, met als specialisatie klanttevredenheid.


advertentie

XS2 voor Zwembaden