Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de zwemles

Zwemonderwijzers zien in hun bad steeds vaker kinderen tobben met de reguliere les als gevolg van ADHD, Autisme of Syndroom van Down. Omdat deze kinderen als gevolg van hun aandoening kampen met leer- en/of gedragsproblemen vragen ze om een speciale aanpak. De Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) heeft een vernieuwde cursus ontwikkeld om docenten kennis te laten maken met de verschillende vormen van leer- en gedragsproblemen binnen deze doelgroepen.

Bijzonder is dat tijdens de lessen van deze vierdaagse cursus, die in april 2011 in Den Haag en Eindhoven start, ook praktijkervaring wordt opgedaan tijdens zwemlessen in het speciaal onderwijs. Het tijdschrift J/M van 2010 meldt in een artikel over Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dat op dit moment ADHD de door kinderartsen meest gestelde diagnose is. ‘In Nederland zouden meer dan zestig- tot vijfenzestig duizend kinderen ADHD hebben. Dit komt neer op zo’n twee à drie op de honderd kinderen, dus gemiddeld eentje per klas.’ Naast ADHD worden ook veelvuldig diverse vormen van autisme gediagnostiseerd als bijvoorbeeld PDD NOS of de stoornis van Asperger. In het verleden vonden kinderen met specifieke leer- en/ of gedragsproblemen hun weg in het speciaal onderwijs. Tegenwoordig gaan zij vaker naar het reguliere basisonderwijs. Dit betekent dat de zwemonderwijzer(es) ook steeds vaker kinderen met specifieke gedragsproblemen tegenkomt tijdens de reguliere zwemlessen.

Lees het hele artikel in ZwembadBranche nr.27