Het belang van het kind. Alleen daarom al….!

Allereerst houdt een goed functionerende groepsleerkracht zich natuurlijk aan het landelijk geldende ‘Veiligheidsprotocol Schoolzwemmen’. Om nog even het geheugen op te frissen, de belangrijkste punten uit dit veiligheidsprotocol zijn: ‘Het precies bijhouden van het leerlingvolgsysteem, maar ook toezicht houden op het naleven van gemaakte afspraken, tijdens de zwemles een actieve, toezichthoudende, stimulerende en waar nodig ondersteunende rol vervullen, ingrijpen als de veiligheid in het gedrang komt’. Vanzelfsprekend is het overdragen van relevante informatie door de groepsleerkracht aan de zwemonderwijzers ook noodzakelijk. Allemaal logisch……, maar toch gebeurt het niet altijd zo.
Helaas zijn er nog steeds groepsleerkrachten die zeggen niet op de hoogte te zijn van de inhoud van het Veiligheidsprotocol Schoolzwemmen. Ze gaan eventjes sms-en, bellen, bij elkaar in een groepje zitten kletsen, iets met elkaar voorbereiden voor de middaglessen of de les nabespreken met de stagiair. Dit allemaal, ook eventjes, is simpelweg niet toegestaan. Maar ze willen wel heel graag de discussie met mij aangaan tijdens mijn controles van de kwaliteit van het schoolzwemmen in Amsterdam. Zoals laatst een groepsleerkracht zei: “Kijk, ik houd er gewoon niet van om op mijn vingers getikt te worden. Normaal gesproken doe ik het altijd precies zoals het in het Veiligheidsprotocol beschreven staat, alleen toevallig vandaag niet!” En passant wordt vergeten hoe het zit met de juridische verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid bij laakbaar gedrag ofwel het risico dat men loopt op het moment dat men zich niet houdt aan het Veiligheidsprotocol Schoolzwemmen.

Meer dan noodzakelijk
Gelukkig doen de meeste groepsleerkrachten het wel goed en is er een grote groep groepsleerkrachten die het bijzonder goed doet. Zij voelen zich meer verantwoordelijk voor én betrokken bij het schoolzwemmen dan officieel verplicht is en gedragen zich daar gelukkig ook naar! Leuke voorbeelden hiervan zijn: Een groepsleerkracht die een Sinterklaas gedicht schrijft voor het team van het schoolzwemmen met daarin een bedankje voor het team inclusief een lekkere banketletter!
Een groepsleerkracht die een leerling even van huis ophaalt, omdat dit kind steeds nét te laat was voor de bus die om 8:30 vanaf school vertrok. Dit terwijl het kind wel op tijd van huis ging! Het kind liep net zolang op straat in de rondte tot de bus naar het schoolzwemmen vertrokken was. Na een gesprekje met de ouders, het kind en de zwemonderwijzer was het probleem voor het kind al een beetje kleiner geworden. Ondertussen heeft het kind al lang zijn A diploma! Een groepsleerkracht die een kopie heeft van de lijsten van het leerlingvolgsysteem, om tijdens oudergesprekken de ouders te vertellen op welk niveau hun kind zwemt. En daarbij steeds weer het belang van zwemles uitlegt enom zo te proberen ouders er van te overtuigen dat zij zelf hun kinderen ook op zwemles moeten doen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees de hele column in ZwembadBranche nr.24

door: Leône Hamaker
Wilt u reageren of heeft u vragen mail Leone


advertentie

Dewi Online