Generatie Y: mondig, assertief én betrokken

Wanneer je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de zwemouders zie je dat we nu zitten in een overgangsfase van ouders uit de generatie X (geboren tussen 1961 -1980) naar ouders uit de generatie Y (geboren tussen 1981 – 1995). Dat betekent simpel gezegd dat we te maken krijgen met ouders die ander gedrag vertonen dan we gewend zijn. Generatie Y, ook wel Millenials genoemd, heeft een aantal gemeenschappelijke kenmerken die samenhangen met de gebeurtenissen in de wereld.Maar ook met de huidige ontwikkelingen, neem bijvoorbeeld social media. En dat maakt het een bijzondere groep. Herken jij deze generatie tussen jouw zwemouders?

‘FakeBook’

Generatie is Y de eerste generatie die is opgegroeid met internet en social media, die geconfronteerd werd met terreuraanslagen zoals die van 11 september en de grote crisis op de beurs. Hierdoor zijn zij zich bewust van hun kwetsbare financiële situatie. Daarnaast kan hun leven duur zijn door het hoge aantal echtscheidingen en het aflossen van studieschuld. Dit maakt dat zij bijzonder kritisch zijn op het uitgeven van geld. Bovendien zijn door het veelvuldig gebruik van social media en de vele (digitale) vrienden recensies belangrijk. Dit zorgt ook voor sociale druk, Facebook wordt niet voor niets ‘FakeBook’ genoemd… Wanneer je alleen succesverhalen leest kan het ‘echte’ leven wel eens tegenvallen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.‘Zo doen we dat altijd’

Zwemouders van de generatie Y hebben geleerd dat het van belang is om zo veel mogelijk uit het leven te halen. Dit betekent dat een carrière gecombineerd moet worden met reizen, hobby’s, vriendengroepen en een gezin. Met als resultaat een chronisch tijdgebrek en dus raakt men snel geïrriteerd als zij tijd moeten steken in iets wat niet werkt. Over het algemeen zijn Millenials beter opgeleid dan vorige generaties. Dit betekent dat zij mondig zijn en assertief handelen met meer zelfvertrouwen. Het argument ‘zo doen we dat altijd’ geldt dan niet meer. Zij geven niet om grote beloftes, maar willen echt gezien worden. Dus: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Zo samengevat kun je meteen zien waarom lesgevers vaak verzuchten dat ouders tegenwoordig zo lastig kunnen zijn. Zij zijn kritischer op hun geld én kritischer op hun tijd. Ze kennen vooral de succesverhalen van andere ouders en willen ook succes voor het eigen kind. Wanneer het niet helemaal naar wens verloopt, zijn zij in staat om kritiek hierover te staven met ‘feiten’ die zij ‘gegoogled’ hebben. En dan zijn zij ook nog mondig genoeg om dit te uiten.

Lees ook: Klik met het kind? vergeet de zwemouder niet…

Generatie Z

Gelukkig hebben zij ook nog een laatste kenmerk waar we in de zwembaden écht ons voordeel mee kunnen doen. Zij zijn namelijk erg teamgericht en willen graag betrokken worden. En daar kunnen wij dankbaar gebruik van maken door hen proactief te benaderen bij (leer)problemen. Samen met hen kun je dan een plan van aanpak maken waarbij je duidelijk afspreekt wat je zelf gaat doen én wat de ouders kunnen doen. Ouders krijgen zo hun eigen rol in het leerproces, voelen zich meer betrokken en kunnen medeverantwoordelijk zijn. Daar kunnen wij zeker de komende 15 jaar mee vooruit. Pas daarna krijgen we te maken met ouders van generatie Z (geboren 1996 – heden). Er is nog maar beperkt kennis over hun kenmerken. Onze kleinkinderen maken deel uit van de late generatie Z. Elke week mogen wij een dagje voor hen zorgen en hun gedrag observeren. Daarom kan ik met enige zekerheid alvast enkele kenmerken voorspellen: zij zijn grappig, lief, zorgzaam naar elkaar, creatief, flexibel en gevoelig. De toekomst is dus hoopvol.

Deze column is geschreven door Claartje Driessen en verscheen eerder in ZwembadBranche #61.


advertentie

ZwembadBranche Dag 2022