15 oktober ZwembadBranche Dag

Duurzaam zwembad Andel succesvol aanbesteed

De colleges van Aalburg en Woudrichem hebben besloten het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad in Andel te gunnen aan Wind Design & Build. Het plan van Wind Design & Build kwam als beste uit de bus, na een uitgebreide gunningfase onder begeleiding van Synarchis Adviesgroep, waarin onder andere drie adviescommissies de ingediende plannen hebben beoordeeld op de criteria:

 • ruimtelijk, functioneel en gebruikskwaliteit
 • stedenbouw en architectuur
 • duurzaamheid en techniek

De uitdaging lag met name in het bieden van maximale kwaliteit voor een vast budget. Het voordeel van deze manier van aanbesteden was dat marktpartijen werden uitgedaagd met al hun kennis om een zo efficiënt mogelijk ontwerp te maken binnen de gestelde kaders. Voor de gemeenten werd duidelijk wat maximaal mogelijk is binnen het gegeven budget.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het ontwerp van Wind Design & Build past zowel qua vorm als materialisatie goed in de omgeving. ‘Ondanks een ingetogen en passend ontwerp toch herkenbaar en expressief’ aldus de adviescommissie stedenbouwkunde & architectuur. De ingang van het zwembad is duidelijk zichtbaar bij het aanrijden en is ruim en open. Het voorterrein is groen en waterrijk. Bij de invulling van de kavel is ook rekening gehouden met de positionering van een mogelijke toekomstige sporthal.

Het zwembad bestaat uit
Binnenbad:

 • 6 baans 25 meter bad met deels een beweegbare bodem
 • doelgroepenbad van 10 x12 meter, volledig voorzien van een beweegbare bodem
 • ondiep peuterbad van 20 m2

Buitenbad

 • ligweide van zo’n 4300m2
 • 25 meter buitenbad
 • ondiep recreatiebad van 100m2 met familieglijbaan
 • ondiep peuterbad van 20 m2
 • badmeesterpost met een aantal omkleedcabines

Duurzaamheid
Het zwembad moet ook voldoen aan 14 duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een hogere isolatiewaarde, 3-voudige beglazing, toepassing LED-verlichting in het volledige zwembad en diverse installatietechnische besparingsmaatregelen in energie en waterverbruik. Met het pakket duurzaamheidsmaatregelen wordt de doelstelling zoals geformuleerd in de Verklaring van Dussen om de CO2 uitstoot in 2020 met 30% te reduceren net niet gehaald (het effect is 27%). De CO2 uitstoot kan verder nog aanzienlijk worden verminderd door het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hiervoor gaat de projectgroep in gesprek met de kwekerij aan de overzijde van het zwembad, die gebruik maakt van verschillende systemen om energie op te wekken, die over meer dan voldoende capaciteit beschikken om ook in de energiebehoefte van het nieuwe zwembad te voldoen.

Planning
Het is de bedoeling dat de eerste duik in het nieuwe zwembad medio 2014 genomen kan worden. Een flink aantal stappen moet daarvoor gezet worden: allereerst zal de gemeenteraad van Woudrichem in maart 2012 nog een besluit moeten nemen om het benodigde geld beschikbaar te stellen. De gemeenteraad van Aalburg heeft daarover al eerder een besluit genomen. In Aalburg zal de raad nog wel uitgebreid geïnformeerd worden door middel van een raadsinformatiebrief. Daarna wordt een contract met Wind Design & Build ondertekend,waarna het voorlopig ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek. Het jaar 2012 staat ook gereserveerd voor alle stappen die het bestemmingsplan voor het zwembad moet doorlopen. Medio 2013 kan dan begonnen worden met de bouw.

(Gemeente Woudrichem)


advertentie

XS2 voor Zwembaden