Drie scenario’s voor zwembaden

Het college van B&W van de gemeente Westerveld legt op 6 september drie mogelijke scenario’s voor aan de commissie Welzijn voor verzelfstandiging van de zwembaden in de gemeente. Dit naar aanleiding van de ingediende motie over de zwembaden tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 28 juni.

De scenario’s variëren van een volledige vorm van overdracht inclusief eigendom van de grond, tot privatisering door middel van een gelimiteerde jaarlijkse bijdrage of privatisering door middel van een eenmalige afkoop. Bij de laatste twee scenario’s blijft de grond in eigendom van de gemeente. Wethouder Roelof Martens: ‘Inzet van het college binnen de scenario’s blijft behoud van de zwembaden voor Westerveld, vanwege de belangrijke recreatieve en toeristische functie en bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang’. Uitgangspunt van de scenario’s is dat de gemeente wezenlijk minder wil bijdragen aan de zwembaden, maar ze nog wel voor een aantal jaren gelimiteerd wil subsidiëren.

De gemiddelde exploitatielasten (inclusief klein en groot onderhoud) van de gemeente voor de zwembaden waren in de jaren 2008, 2009 en 2010 ruim € 156.000 voor De Kerkvlekken in Havelte, € 142.000 voor het Bosbad Vledder en € 161.000 voor De Paasbergen in Dwingeloo. Voor 2012 is een geplande investering nodig voor De Paasbergen van € 210.000 voor het vervangen van zonnecollectoren en een filterinstallatie en De Kerkvlekken heeft een nieuwe cv-ketel nodig, waarvan de kosten € 90.000 bedragen. Om meer inzicht te krijgen in de onderhoudskosten en toekomstige investeringen laat het college van B&W de komende maanden onderzoek doen. Wethouder Martens: ‘De situatie van overdracht, scenario’s en voorwaarden is een complex geheel. Daarom vinden wij het belangrijk dat alles per zwembad goed op een rij wordt gezet’.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Naast het onderzoek worden er vervolggesprekken gevoerd met stichting Bosbad Vledder, werkgroep i.o. De Paasbergen en de Activiteitencommissie van de Kerkvlekken. Ook wil het college met de raad bespreken hoe zij om wil gaan met het spanningsveld tussen de opdracht tot onderzoek naar verzelfstandiging van de zwembaden en de keuzevraag over dezelfde zwembaden voor de Sociale Structuurvisie.


advertentie

Hellebrekers