Die blik van kinderen die zich realiseren ‘ik heb iets geleerd’ is onbetaalbaar

Pedagogiek, het blijft iets fascinerends hebben. Want hoe kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van een kind? Hoe kun je een kind het beste iets leren? Gisteren zag ik bij Jinek een mooi betoog van Erik van Muiswinkel. ‘Terwijl alles om ons heen verandert, is school nog steeds een 19de eeuwse uitvinding en niet meer van deze tijd. We moeten af van het ‘normerend onderwijs’ en we moeten veel meer kijken naar het kind zelf en hen begeleiden op hun leerroute.’ Hetzelfde geldt voor het zwemonderwijs. Je ziet hier wel steeds meer veranderingen, maar de vraag ‘hoe kunnen wij onze kinderen het beste iets leren?’ is en blijft een interessante vraag.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Wisselwerking

Komen we weer uit op pedagogiek, interessant maar zeker ook ingewikkeld. De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid, het is de praktijk van het opvoeden. Eigenlijk is Pedagogiek afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk ‘kinderleiding’ betekent. De leiding hebben over de kinderen. Inmiddels weten we gelukkig wel dat we het niet zo letterlijk moeten nemen. Het is en blijft een wisselwerking tussen kind en ouder, onderwijzer. En in de praktijk wordt de leiding ook wel eens overgenomen… Is dat erg? Nee. Het onderwijs van nu gaat uit van onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Maar volgens Van Muiswinkel blijven we daar dus nu te lang in hangen. Jammer want volgens hem kan het echt de leukste tijd van je leven zijn als het anders ingericht wordt. Ik zie weer een parallel met het zwemonderwijs: zwemles is natuurlijk een feestje!

Het mooiste wat er is

Het deed mij ook denken aan een filmpje van Peter Heerschop dat ik laatst zag. Hierin benadrukt Heerschop dat goed onderwijs los staat van allerlei systemen, maar begint bij de onderwijzer zelf. Het is de passie die een onderwijzer heeft om een kind iets bij te brengen. Rekenen, taal, geschiedenis, sociale vaardigheden en ook zwemmen hoort in dit rijtje. Iemand iets aanleren is het mooiste wat er is, zo heeft ook Heerschop zelf ondervonden als gymleraar. Die blik van kinderen die zich dat realiseren, ‘ik heb iets geleerd’, is voor hem onbetaalbaar. “Als maar 1 iemand iets kan overbrengen aan anderen wat jij op hem of haar hebt overgebracht, is mijn missie geslaagd’, zei hij tijdens een lezing. Ook zwemles geven is zoveel meer dan alleen het aanleren van de zwemtechniek. De badmeester en -juf speelt een cruciale rol. Kijk voor inspiratie maar eens naar het onderstaande filmpje.


advertentie

Pomaz