Buffercapaciteit van zwembadwater onderschat

De buffercapaciteit, ook wel genoemd alkaliteit, is bepalend voor een juiste en stabiele pH-waarde. Deze juiste en stabiele pH waarde is wederom bepalend voor een adequate desinfectie van het zwembadwater

Indien de buffercapaciteit afwijkt van de ideale waarde (minimaal1 mmol=60 mg HCO3-) dan zal de pH bij minimale hoeveelheden zuur of loog sterk gaan variëren. Deze sterke pH schommeling is zeer onwenselijk, zeker als men in ogenschouw neemt dat een optimale desinfectie uitsluitend plaatsvindt in het smalle gebied tussen pH 7,2-7,6. Daarnaast bepaalt de buffercapaciteit in hoge mate of zwembadwater agressief is ten opzichte van metaal en kalkhoudende materialen, zoals voegwerk.

Waardoor word de buffercapaciteit beïnvloedt?
Met name door turbulentie en hoge temperatuur zal de buffercapaciteit laag zijn. Hier wordt letterlijk het van nature in water opgeloste CO2=HCO3- uitgedreven. In praktisch alle zwembaden in Nederland is de focus voornamelijk gericht op pH, vrij-en totaal chloor, terwijl men de buffercapaciteit (bijna) niet meet of bewaakt. De buffercapaciteit kan eenvoudig gemeten worden, zowel discontinu als continu. De meting gebeurt middels een fotometrische meting. Bij een te lage buffercapaciteit dient men deze te verhogen door middel van dosering van natriumbicarbonaat. Met een simpele berekening kan snel de juiste hoeveelheid gecalculeerd worden.
Langzaam lijkt het besef door te dringen dat de basis voor goed zwembadwater wellicht met name bepaald wordt door de juiste buffercapaciteit.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Voor meer informatie: www.prowater.nl


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier