‘Beslissingen worden nooit genomen op basis van een één-tweetje’

De sluiting half december kwam hard aan in de zwembranche. Zwemmen was toch ook juist in coronatijd veilig en verantwoord? Maar het virus bleek grillig en de derde golfde dreigde, de algehele gezondheid was nu belangrijker. Toen het basisonderwijs weer open mocht, maakten velen de parallel met het zwemonderwijs en lieten van zich horen. Er werd gevreesd voor oplopende wachtlijsten en de zwemveiligheid van onze kinderen. Maar in Den Haag leek het stil, tot vorige week in de persconferentie groen licht werd gegeven voor de zwemlessen.

Geen één-tweetje

Al voor de persconferentie gonsde het: zwemles mag weer. Voor André de Jeu kwam het niet als een verrassing. “Natuurlijk blijft het politiek en niets is zeker tot aan de persconferentie, maar over het belang van zwemles was al veel gesproken.” Dat het hoog op het lijstje stond, is volgens De Jeu het resultaat van een langer traject. “Hoewel het soms lijkt alsof een belletje met Den Haag of een connectie in het OMT het verschil kan maken, worden beslissingen nooit genomen op basis van een één-tweetje.” Voor de duidelijkheid schetst De Jeu nog even het proces van een versoepeling of aanscherping dat sinds de invoering van de tijdelijke coronawet enigszins is veranderd. Zo is er nu geen noodverordening meer, het kabinet legt de nieuwe regeling voor aan de Kamer. Net als vroeger wordt na het overleg in het Catshuis nog wel de Veiligheidsraad betrokken om te kijken naar de uitvoerbaarheid en handhaving. “Het proces begint eigenlijk met de agenda van het OMT waarop de concrete vragen vanuit het kabinet staan en waar men een advies over wil. De uitkomst van het OMT is vervolgens input voor het Catshuisoverleg.” De agenda van het OMT is dus belangrijk, maar als derde partij heb je hier volgens De Jeu totaal geen invloed op. “Het OMT is een adviesorgaan en behandelt uitsluitend vragen van het kabinet. Ik kan gaan bellen met OMT-leden, maar ik verzeker je dat de agenda niet verandert. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de minister het daarvoor goed op haar netvlies heeft.” Vervolgens wordt er nog wel het één en ander afgestemd om te finetunen. “Je weet dan wel dat erover is gesproken, maar dan is nog niet zeker dat het onderwerp het redt tot aan de persconferentie.” Daarnaast wijst De Jeu nog op het Veiligheidsberaad en het debat in de Kamer. “Het wordt op verschillende niveaus besproken, alleen een gedegen voortraject kan dus zorgen dat een voorstel op al deze niveaus standhoudt.”

“Het OMT is een adviesorgaan en behandelt uitsluitend vragen van het kabinet. Ik kan gaan bellen met OMT-leden, maar ik verzeker je dat de agenda niet verandert. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de minister het daarvoor goed op haar netvlies heeft.”

Jinek

Volgens De Jeu is dat ook hoe het zou moeten. “Het kabinet gooit niet met pijltjes op het dartboard, het moet goed onderbouwd en gedragen beleid zijn.” Diplomatie achter de schermen, maar is het soms ook niet juist goed om voor de schermen je stem te laten horen? Vanuit de zwembranche is door spelers de laatste tijd veelvuldig een oproep gedaan aan Den Haag. De media zijn opgezocht, een petitie opgestart en er werden Kamervragen gesteld. “Natuurlijk is het goed voor de branche om van je te laten horen en voor je belangen op te komen. De media hebben altijd een groot bereik, alleen mijn ervaring is dat je meer bereikt bij de minister aan tafel dan bij Jinek. Op tv kan ik mijn zorgen uiten, maar het werkt beter als ik die zorgen met de minister zelf deel. De grote winst haal je niet in het mediapark, maar in Den Haag. Daar moeten wij ons punt maken en zorgen dat wij worden gehoord. Sinds vorig jaar april hebben wij samen met partijen zoals NOC*NSF en NL Actief wekelijks overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mooi is dan ook om te zien dat de sportsector in deze coronatijd één van de sectoren is die steeds in een vroeg stadium al iets mogen. Sport en bewegen is niet alleen leuk om te doen, maar wordt vooral ook gewaardeerd vanwege de sociale context en de mentale effecten op mensen.” De zwembranche heeft hier alleen niet altijd van geprofiteerd, inmiddels zijn er al drie sluitingen geweest. “Ik begrijp de teleurstelling, maar we moeten ook niet vergeten dat de buitenbaden in de harde lockdown open mochten blijven en goed zijn bezocht. Ook dat is winst.” Voor nu is de branche uiteraard blij met het opstarten van de zwemles. Als de ontwikkelingen de goede kant opgaan, hopen wij natuurlijk dat al die andere zwemfans ook een duik in het water mogen nemen. “Sport staat hoog op de agenda en we doen ons best om te zorgen dat het openen van de binnensport de volgende versoepeling wordt.”
Cursus Omgevingswet en zwembaden
X