15 oktober ZwembadBranche Dag

Beroepscode Zwembranche

Per 1 mei is er in de zwembranche een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Hiertoe hebben Erik Lenselink, directielid en hoofd afdeling Sportontwikkeling van NOC*NSF en Ronald ter Hoeven, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, op 26 april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Middels deze overeenkomst kan de zwembranche gebruikmaken van een deel van het dienstenpakket van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is één van de maatregelen die het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ neemt naar aanleiding van de ontuchtzaak in ’s-Hertogenbosch die in juni 2009 aan het licht kwam.

In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de zwembranche gebruik kan maken van het telefonisch meldpunt waarover NOC*NSF beschikt. Dit telefonisch meldpunt is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en voorziet in de eerste opvang bij (dreigende) incidenten, ad hoc vraagbaak bij onduidelijke situaties en doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon. NOC*NSF werkt met een landelijke poule van vertrouwenspersonen en zet hun expertise in bij incidenten. Er zijn vertrouwenspersonen voor zowel slachtoffers als beschuldigden en adviseurs voor sportorganisaties.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Lees verder in uitgave 23 van ZwembadBranche


advertentie

Hellebrekers