11 oktober - ZwembadBranche Dag

Antwoorden op Kamervragen: SP is niet tevreden

Op 5 november, net na de persconferentie waar bekend werd gemaakt dat een coronatoegangsbewijs geldt ook voor zwembaden en ook het zwemonderwijs, stelden SP-Tweede Kamerleden Van Nispen en Hijink Kamervragen over het besluit om coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen aan Hugo de Jonge de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag kwamen de antwoorden.

‘Erg oneens’

Michiel van Nispen is teleurgesteld in de antwoorden en vindt dat de minister weinig oog heeft voor de problemen die dit oplevert voor de zwembranche en de zwemlessen van kinderen in het bijzonder. “Natuurlijk hebben we een probleem met het coronavirus, maar zwemveiligheid voor kinderen is essentieel en de zwembaden hebben eerder aangetoond goed om te gaan met de beschikbare alternatieven (zoals 1,5 meter maatregel en de mondkapjes). De SP is het dus erg oneens met de minister die het probleem hiermee bagatelliseert en het belang van zwemles voor álle kinderen onvoldoende inziet.”

Antwoorden Kamervragen

 1. Waarom heeft u ervoor gekozen om het coronatoegangsbewijs (CTB) ook van toepassing te laten zijn voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen?
  Vanwege de epidemiologische situatie en de toenemende druk op de zorg heeft het kabinet 2 november jl. op basis van het 128e OMT-advies besloten een aantal maatregelen te verscherpen. Het OMT heeft onder andere een bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs (CTB) geadviseerd, aangezien dit een gerichte maatregel is die effect kan hebben op de transmissie. De bredere inzet van het CTB zorgt ervoor dat activiteiten door kunnen gaan op een veiligere manier, in plaats van weer beperkt of gestopt te moeten worden. Daarom heeft het kabinet in lijn met het OMT-advies ervoor gekozen ook het CTB in de binnenruimte te verplichten voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen.
 2. Hoeveel ouders zullen zich naar verwachting moeten laten testen om hun kind naar zwemles te mogen brengen?
  Jaarlijks halen ongeveer 300.000 kinderen hun zwemdiploma. Uitgaande van een begeleidende ouder per kind dat les volgt zal een vergelijkbaar aantal ouders hun kind van en naar de zwemles willen begeleiden. Bij een vaccinatiegraad van 84,1 (cijfer op 31-10-2021) gaat het om circa 47.700 ouders die moeten testen voor zij hun kind naar zwemles brengen. Maar deze ouders hebben ook andere, praktischer alternatieven.
 3. Bent u het ermee eens dat zwemlessen een essentiële activiteit zijn?
  Goed leren en kunnen zwemmen is van groot belang voor Nederlanders. Zowel vanwege de redzaamheid in de grote variëteit van water dat ons land rijk is, maar ook omdat zwemmen tot op late leeftijd een zeer belangrijke beweegactiviteit is.
 4. Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is als kinderen zwemlessen missen en hierdoor minder goed leren zwemmen, doordat ouders de toegang wordt geweigerd tot zwembaden?
  Als kinderen zwemlessen missen omdat hun ouders geweigerd worden is dit uiteraard onwenselijk. Ik wil echter wel benadrukken dat ouders niet geweigerd worden maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan middels volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden.
 5. Herinnert u zich dat u op 8 maart dit jaar juist een kleine aanpassing van de coronamaatregelen hebt doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de zwemlessen doorgang konden vinden? Hoe verklaart u het dat u deze keer er juist voor kiest om de coronamaatregelen rondom zwemlessen ook te verzwaren, terwijl u destijds deze expliciet uitzonderde?
  De situatie van 8 maart is anders dan de huidige. Toen waren zwembaden gesloten voor alle activiteiten en is voor zwemles een uitzondering gemaakt. In de huidige situatie kunnen kinderen gewoon zwemles volgen en kunnen hun ouders ook mee naar binnen mits ze een geldige QR-code kunnen tonen net zoals dat voor andere sporten geldt.
 6. Bent u bereid om een uitzondering te maken op de verplichting van het CTB voor ouders die hun kinderen komen halen of brengen naar zwemles en bijvoorbeeld in plaats daarvan het dragen van mondkapjes te verlangen of 1,5 meter afstand te bewaren?
  Nee. Ik kies ervoor om hier geen uitzondering voor te maken. Mijn inziens is op dit moment het risico op transmissie te groot. Het OMT adviseert om het risico op transmissie te reduceren het door het CTB breder in te zetten en daar houd ik aan vast. 7. Interbad 2022