Zoveel mogelijk ‘Gezonde Scholen’: het zwembad kan helpen!

Een gezonde leefstijl, waaronder voldoende sporten en bewegen, is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van kinderen en jongeren. Het kan zelfs leiden tot betere schoolprestaties en minder schooluitval op latere leeftijd. Bewegen is dus goed, meer bewegen is uiteraard nog beter. Volgens de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zouden scholen daarom ook hun kinderen meer moeten laten bewegen. Helemaal mee eens natuurlijk.

Het Gezonde School vignet

Voor scholen die (voldoende) werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen bestaat een kwaliteitskeurmerk: Het Gezonde School vignet. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een school themacertificaten halen. Als een school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan het zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Voor het deelthema ‘Bewegen & Sport’ organiseert Kenniscentrum Sport samen met KVLO verdiepende trainingen voor zowel basisscholen, het voorgezet (speciaal) onderwijs en het MBO. Coördinatoren worden ondersteund met advies om scholieren meer aan het bewegen te krijgen voor, tijdens en na schooltijd.

Lees ook: Op school ontdekken wat je leuk vindt? Zwemmen!

‘Bewegen & Sport’

Binnen het thema ‘Bewegen & Sport’ moet een school kunnen aantonen de actieve leefstijl onder leerlingen te stimuleren. Enerzijds door planmatig bewegingsonderwijs, waarbij leerlingen goed leren bewegen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken of er voldoende aandacht binnen de school is voor inactieve of motorisch zwakke leerlingen. Anderzijds moet een sportieve school laten zien aandacht te besteden aan een structureel aanbod van meer bewegen waar ook doelen als samenwerken, presteren, gezamenlijkheid, persoonlijke ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) centraal staan. Ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor- , tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

Beweegcultuur

Bij het stimuleren van sport en bewegen kan de zwembranche de scholen natuurlijk helpen. Bewegen in het water is en blijft voor de jeugd een plezierige manier van bewegen. Gezonde scholen moeten sport en bewegen in meerdere onderdelen van het schoolbeleid en het curriculum borgen. Om een beweegcultuur te creëren op school, wordt voor het behalen van een vignet ook gestimuleerd om de omgeving, de buitenruimte en de beweeg- sportaanbieders hierbij te betrekken. En dus ook het zwembad in de buurt. Het zwembad is natuurlijk de ideale plek voor een gymles, een schooltoernooi, de jaarlijkse sportdag. Of als naschoolse activiteit. Er zijn legio mogelijkheden om met sportactiviteiten in het water het bewegen onder scholieren te stimuleren. Om te laten zien hoe leuk bewegen is en vooral hoe leuk zwemmen is én hoe gezond het is. En om vervolgens zo ook de scholen te helpen een Gezonde School te worden. Namens alle zwembaden: graag gedaan!

Kijk hier voor meer informatie over de Gezonde School.
VConsyst