Update ‘Richtlijn hygiëne en desinfectie’: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Zwemmen moet te allen tijde natuurlijk veilig en verantwoord zijn. In deze coronatijd let dat nog nauwer, ook het risico op besmetting moet nu minimaal zijn. Reden dat er een ‘Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen’ is opgesteld met adviezen en aandachtspunten. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Vandaag verschijnt een update waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt. We weten steeds meer over het virus en de verspreiding, en dus ook wat we wel en niet moeten doen in het zwembad. Maarten Keuten (Hellebrekers/TUDelft), betrokken bij het opstellen van de richtlijn, licht toe wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

 1. Beter inzicht juiste combinatie vrij-chloor en PH waarde
  Door het gebrek aan specifieke data over het coronavirus is gekeken naar een ander vergelijkbaar virus waarover wel veel zwembaddata beschikbaar is, het Adenovirus. Dit virus is minder gevoelig voor vrij chloor dan het coronavirus. De desinfectie waarbij binnen 1 minuut 99.99% van het Adenovirus wordt afgedood, een dosis 0.75 mg.min/l, is dus ook voldoende voor afdoding van het coronavirus. Het veiligst is het als de desinfectie in 30 seconden plaatsvindt en dus moet de concentratie 2x hoger zijn, 1.5 mg/l. Doordat we nu afstand moeten houden in de zwembaden is de maximale badbelasting lager geworden waardoor er met iets minder desinfectie als voor het Adenovirus nog steeds voldoende desinfectie tegen het coronavirus is. Maar desinfectie van het virus vindt niet plaats door vrij chloor zelf, wel door een stofje in vrij chloor en dit komt vrij bij een bepaalde pH waarde. De combinatie van de concentratie vrij chloor én de zuurgraad is dus de sleutel om het virus afdoende te doden. Het berekenen van die stof is voor veel zwembadmedewerkers een chemische en wiskundige uitdaging, daarom staat nu in de richtlijn een grafiek waar je in een oogopslag kunt zien of het water in het zwembaden veilig is of niet. Groen is veilig bij hoge badbelasting, geel is veilig bij de 1,5m-afstandhouden badbelasting. Rood betekent dat je moet bijsturen. Het is niet zo dat de kans op besmetting ineens heel groot is in het rode gebied en het zwembad direct moet worden ontruimd. Wel is het belangrijk om bij rood extra alert te zijn op badbelasting en afstand tussen gebruikers die 13 jaar of ouder zijn. Hoe meer afstand men houdt, hoe minder groot ook bij rood het gevaar op besmetting is. Wel zullen bij rood de parameters moeten worden bijgesteld om weer in het geel of groen te komen.

 2. Groen = Veilig | Geel = In de gaten houden | Rood = Bijsturen

  Lees hier de aangepaste Richtlijn hygiene en desinfectie

 3. Minder kans op wettelijke afwijkingen
  Doordat je met de grafiek beter kunt zien of de combinatie van de waardes van vrij chloor en de pH voldoende zijn om het virus te doden, hoef je minder de grenzen op te zoeken. Dit betekent dat in de nieuwe richtlijn waardes van 1,2 mg/l voor vrij chloor en 7,2 voor de pH waarde voldoende veiligheid bieden. Maar nogmaals, het blijft een combinatie van deze twee waardes die bepalend is en dus is de grafiek leidend om te zien of het zwembadwater veilig is. Het bijstellen van de waardes betekent ook dat de wettelijke grenzen minder snel zullen worden bereikt en de kans op overschrijding kleiner wordt.
 4. Niet meer ‘hoofd zoveel mogelijk boven water’
  Voor de eerste publicatie van de richtlijn is gekozen voor maximale veiligheid met de kennis van toen. Inmiddels weten wij beter dat het houden van afstand, het verdunnen van het virus in het water en de desinfectie door vrij chloor en de juiste zuurgraad afdoende is. Dit betekent ook dat we nu weten dat met het hoofd onder water zwemmen het risico op besmetting niet vergroot. Deze richtlijn komt daarom te vervallen.
 5. Reinigen oppervlakken ‘gewoon’ met zeep
  Het advies in de aangepaste richtlijn wordt om de oppervlakken te reinigen met zeep net zoals de handen en dus niet hoge concentraties desinfectiemiddelen. Voor een zwembad is dit afdoende. We hebben hier te maken met een andere situatie dan een ziekenhuis waar de kans op besmetting groter is en er dus andere richtlijnen voor reiniging en desinfectie van oppervlakken gelden. Voor spel- en lesmaterialen geldt nog steeds het advies om dit zo min mogelijk te gebruiken. Het desinfecteren van deze materialen is lastiger omdat het nogal poreus is. Momenteel wordt nog onderzocht wat de beste reinigingsmethode is. Tot die tijd luidt het advies: gebruik het beperkt en bij gebruik drogen aan de lucht. Het wordt zeker niet aangeraden om deze materialen schoon te maken met een agressief schoonmaakmiddel.
Sera Dataduiker