11 oktober - ZwembadBranche Dag

Testevenementen: ‘kijken naar mogelijkheden binnen de beperkingen’

Het zal niemand zijn ontgaan dat het vaccineren niet helemaal volgens plan verloopt. Waar landen als het Verenigd Koninkrijk en Amerika er de vaart in hebben, lijkt Nederland nog niet echt op stoom te komen. En dat baart Nederlanders zorgen, vaccineren moet toch juist onze vrijheid teruggeven? Ondertussen wordt er ook gekeken naar andere routes om de samenleving verantwoord te openen. Vanaf morgen wordt gestart met testevenementen, ook voor de zwembranche. Biedt dit nieuwe mogelijkheden?

Testbereidheid

Een maandlang zullen er testevenementen worden gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector wat betekent dat bij de aangewezen testlocaties bezoekers ouder dan 12 jaar alleen naar binnen mogen als zij negatief zijn getest. Voor deze test moet je naar een daarvoor aangewezen teststraat, bij een negatieve testuitslag wordt deze via een QR-code in de CoronaCheck-app omgezet in een geldig toegangsbewijs. Door deze te laten zien, mag het zwembad je toelaten. Bij een positieve uitslag wordt dit gemeld bij de GGD. Een sneltest van de drogist geldt niet omdat de uitslag aantoonbaar moet zijn. In de pilots wordt gekeken naar testbereidheid en het vertrouwen hierin van mensen. Maar ook of de app werkt, de speciaal hiervoor gebouwde teststraten functioneren en het werkbaar is voor de locatie zelf. Personeel wordt niet verplicht zich te laten testen, het wordt wel geadviseerd. Verder moeten de bezoekers zich tijdens de pilots nog wel houden aan de maatregelen.

Lees ook: Werken aan een vitale én weerbare samenleving: ‘Door meer te bewegen kunnen we toekomstige pandemieën helpen voorkomen’

Recreatiezwemmen en zwemsport

Ook de zwembranche doet mee aan deze pilot. Het gaat daarbij om recreatief zwemmen bij zwemparadijzen en sportwedstrijden bij zwembaden en niet om andere activiteiten zoals doelgroepactiviteiten of banenzwemmen. Hoewel niet alle activiteiten deel uitmaken van de pilot, ziet André de Jeu (VSG) zeker voordelen. “De resultaten bij de zwemparadijzen kunnen straks heel goed worden gebruikt door andere zwembaden. Dit biedt kansen voor het recreatiezwemmen, iets wat we het afgelopen jaar binnen de beperkingen maar mondjesmaat hebben kunnen doen. Daarbij zou het ook fijn zijn voor de zwemsport en zwembaden als wedstrijden weer mogen worden gespeeld met publiek. In deze tijd moeten we vooral ook kijken naar wat er weer kan en dat de overheid wil kijken naar een testbeleid vind ik hoopvol. In de routekaart zie je ook dat zwembaden met zo’n testbeleid net iets meer kunnen.”

Meer vrijheid

Uiteindelijk zal dit volgens André vooral helpen om verder te kunnen gaan dan de versoepelingen toelaten. Maar kan dit ook betekenen dat alle bezoekers straks worden verplicht om een negatieve test te laten zien als zij naar een zwembad willen? “Met de aankomende testevenementen wil men kijken of de overheid zo de samenleving verder kan openen. Om meer te kunnen bieden dan mogelijk is met de cijfers en de daarmee samenhangende versoepelingen.” André onderstreept dat de overheid hiermee de samenleving vooral meer vooruitzicht wil bieden en dat het invoeren van een testbeleid niet een doel op zich is. “Het beleid rondom versoepelen verandert niet. Maar als het vaccineren deze zomer niet kan zorgen voor de vrijheid waar iedereen zo naar verlangt, kan dit enigszins worden verzacht door een goed werkend testbeleid. Het is de insteek om te kijken naar mogelijkheden binnen de beperkingen.”

Versoepelingen?

André voegt hier wel meteen aan toe dat de bereidheid en het functioneren van alles eromheen bepalend is.“ Het afnemen van een test is nu gratis, als dat straks geld gaat kosten is het de vraag of men voor een test wil betalen bovenop een toegangskaartje. Daarentegen kosten de maatregelen ook geld, wat wellicht niet opweegt tegen de kosten van een testbeleid. We zullen zien, vooralsnog biedt dit zeker het perspectief dat men wil geven.” En kunnen we komende dinsdag bij de persconferentie nog perspectief verwachten voor de zwembranche? “Ik denk niet op zo’n korte termijn. Maar ik vermoed wel dat als het vaccineren kan zorgen voor betere besmettingscijfers en minder druk op de zorg, tezamen met mooie resultaten van de testevenementen, we bij de persconferentie van eind april beter nieuws zullen horen. Maar alles valt of staat uiteraard met de ontwikkelingen de aankomende weken.”

Kijk hier voor meer informatie over de testevenementen.

Kijk hier voor een overzicht van pilots bij sport- en jeugdactiviteiten, waaronder zwembaden en zwemparadijzen.
Interbad 2022