Projectgroep Gedragscode Zwembranche ontwikkelt praktische instrumenten voor zwembranche

De zwembranche acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan en er staat in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming. De gedragscode is een overzicht op papier, maar krijgt pas meerwaarde wanneer het is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. De projectgroep Gedragscode Zwembranche, bestaande uit RECRON, Abvakabo FNV, Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Endurance, heeft met financiële steun van het Sociaal Fonds Recreatie een aantal praktische instrumenten en handreikingen ontwikkeld om risico’s in de alledaagse werksituatie te herkennen en aan te pakken.

Sociale veiligheid kan pas écht worden gevoeld door zwembadmedewerkers, ouders en kinderen als er op alle niveaus in de organisatie aandacht voor is. De projectgroep Gedragscode Zwembranche adviseert de zwembranche daarom de handreikingen binnen de organisatie te implementeren. De handreikingen bestaan uit een dilemmaspel, waarmee lastige praktijksituaties binnen een team van collega’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden door dit dilemmaspel met elkaar te spelen. Verder zijn er praktische tips ontwikkeld hoe de gedragscode te integreren in het personeelsbeleid, bij indiensttreding en in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het raadzaam de gedragscode onderdeel te laten zijn van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Als laatste zijn er tips ontwikkeld hoe om te gaan met klachten en incidenten en kan een telefonische hulplijn ondersteuning bieden.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Alle informatie over de handreikingen en de Gedragscode Zwembranche is te vinden op www.gedragscodezwembranche.nl.


advertentie

Dewi Online

Een gedachte over “Projectgroep Gedragscode Zwembranche ontwikkelt praktische instrumenten voor zwembranche

 1. En daar gaan we weer! Nou, deze code is er! En wat verschilt het met de al bestaande codes?
  Voor hoeveel mogen de zwembaden deze aanschaffen bij de NRZ / NPZ?
  Wat is het volgende certificaat van de deze organisatie? Eentje voor “voeten geveegd” voordat je naar binnen gaat? Maar wel nog even betalen voor een certificaat he.
  Welke wetelijke verantwoordelikjheid hangt er eigenlijk aan al die certificaten van de NRZ/NPZ?

  Tijdens de gesprekken in het land was al snel duidelijk dat het weer een NRZ/NPZ ding was dan dat er ook daadwerkelijk werd geluisterd naar “andere al bestaande gedragscodes” (ondermeer het NOC?NSF).

  EN nu? Wat NU? Moet ieder zwembad zich verplicht gaan binden aan deze gedragscode? Wat als ze er al jaren zelf een hebben? Wat is het doel nu eigenlijk van de NRZ /NPZ? Naast dat de bijeenkomsten aardig leken op een ledenpromotie van de AVAKABO.

  Mijn excuus als het wat cru overkomt maar dat is niet voor niets zo gekomen, na de “bijeenkomsten” waar zwembaden hun mening konden geven.

Reacties zijn gesloten.