Projectgroep Gedragscode Zwembranche ontwikkelt praktische instrumenten voor zwembranche

De zwembranche acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan en er staat in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming. De gedragscode is een overzicht op papier, maar krijgt pas meerwaarde wanneer het is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. De projectgroep Gedragscode Zwembranche, bestaande uit RECRON, Abvakabo FNV, Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Endurance, heeft met financiële steun van het Sociaal Fonds Recreatie een aantal praktische instrumenten en handreikingen ontwikkeld om risico’s in de alledaagse werksituatie te herkennen en aan te pakken.

Sociale veiligheid kan pas écht worden gevoeld door zwembadmedewerkers, ouders en kinderen als er op alle niveaus in de organisatie aandacht voor is. De projectgroep Gedragscode Zwembranche adviseert de zwembranche daarom de handreikingen binnen de organisatie te implementeren. De handreikingen bestaan uit een dilemmaspel, waarmee lastige praktijksituaties binnen een team van collega’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden door dit dilemmaspel met elkaar te spelen. Verder zijn er praktische tips ontwikkeld hoe de gedragscode te integreren in het personeelsbeleid, bij indiensttreding en in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het raadzaam de gedragscode onderdeel te laten zijn van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Als laatste zijn er tips ontwikkeld hoe om te gaan met klachten en incidenten en kan een telefonische hulplijn ondersteuning bieden.

Alle informatie over de handreikingen en de Gedragscode Zwembranche is te vinden op www.gedragscodezwembranche.nl.
Pomaz