Ook de Tweede Kamer besluit tot coronatoegangsbewijs in binnenbaden voor iedereen vanaf 18 jaar

Afgelopen dinsdag werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat alle sporters en al het publiek vanaf 18 jaar in alle binnen- en buitensportlocaties een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dus ook bij zwembaden. Gisteren was het debat hierover met de Tweede Kamer, een meerderheid stemde in met het pakket aan maatregelen waarbij wel een uitzondering is gemaakt voor de coronapas bij buitensport en daarmee ook voor de buitenbaden. Vanaf zaterdag komt er dus niemand meer vanaf 18 jaar het binnenbad in zonder een geldige QR-code en ID. De SP is tegen en vindt het onverstandig en onuitvoerbaar, GroenLinks bereidt Kamervragen voor. André de Jeu snapt dat zwembaden het liever anders hadden gezien, maar is vooral ook blij dat de sportsector open is en de MKB Zwembranche pleit voor een uitzondering voor zwemonderwijs.

Drempel

Het waren weer hectische dagen, zeker ook toen dinsdag uitlekte dat ook de sportsector aan een coronatoegangsbewijs moet gaan geloven. NL actief, branchevereniging sportscholen, wees op de toegankelijkheid van sport die hiermee in het gedrang komt, NOC*NSF vindt het onverstandig en praktisch onuitvoerbaar en de MKB-zwembranche lieten weten dat dit van invloed is op de zwemveiligheid. Hoezeer André de Jeu (VSG) het ook begrijpt, benadrukt hij wel dat sporten voor een ieder op deze manier wel toegankelijk blijft. “Natuurlijk kan het voor mensen een drempel zijn, maar iedereen kan komen sporten. Hoewel de situatie beter is dan vorig najaar, moeten we nu helaas wel maatregelen treffen. We zijn er gewoon nog niet van af. Maar gelukkig hoeven zwembaden niet dicht.” Michiel van Nispen (Kamerlid SP) liet weten dat de SP überhaupt tegen het coronatoegangsbewijs is. “Het kan er toe leiden dat mensen zich ten onrechte veilig voelen, het is beter om te benadrukken de basisregels in acht te nemen. Precies om die reden zijn wij ook tegen de voorgestelde uitbreiding. Gelukkig geldt het niet meer voor de amateursport buiten, maar bij de binnensport en ook zwembaden nog wel. Juist op plekken waar mensen aan hun gezondheid werken wordt zo de drempel opgehoogd, dat is heel onverstandig. Daarnaast vinden wij zwemles essentieel voor de zwemveiligheid van onze kinderen, dit mag je hen niet ontnemen door het invoeren van een coronatoegangsbewijs.”

Lees hier het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.0 met daarin de nieuwe maatregelen die gelden voor zwembaden vanaf 6 november.

Zwemonderwijs

Voor binnenbaden geldt vanaf 6 november dat iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht hoelang iemand in de locatie is, een coronatiegansbewijs moet tonen. Voor het buitenbad geldt een uitzondering, maar niet voor de kleedkamers en de horeca. Shiva de Winter (NSWZ) laat weten dat MKB Zwembranche het hier niet bij laat zitten en pleit voor een uitzondering voor het zwemonderwijs. “Nederland is een waterrijk land, een goede zwemvaardigheid is van levensbelang en dus mag ook niks kinderen in de weg staan om te leren zwemmen. Wij vrezen dat door het invoeren van het coronatoegangsbewijs ouders die niet zijn gevaccineerd of tegen de invoering van een coronopas zijn, zullen afhaken. Met alle gevolgen van dien voor de zwemveiligheid van hun kinderen. We mogen dit als zwembranche niet accepteren, als de bibliotheek essentieel is dan ook zeker het zwemonderwijs.” André pleit ook voor een uitzondering voor zwemles. “Uiteraard heb ik dat ook liever, maar helaas is dit nog zonder resultaat op dit moment. Met name omdat het voor ouders wel mogelijk is om erbij te zijn, zij het met enige moeite als je niet gevaccineerd bent.”

Wetswijziging

Of we nog strengere maatregelen kunnen verwachten is ook voor André koffiedik kijken. “We hebben allemaal uit de persconferentie kunnen opmaken dat de overheid voorsorteert op een verruiming van het coronatoegangsbewijs. Men werkt aan de voorbereiding voor een wetswijziging voor de coronapas op het werk en het verplicht tonen op andere plekken. Als de cijfers niet verbeteren zal dit op 12 november de volgende stap zijn. Het sluiten van zwembaden ligt niet in lijn der verwachting, zo hoog lopen de cijfers nog niet op. Daarbij is een dusdanig deel van de bevolking gevaccineerd waardoor men het ook niet zo gauw geneigd zal zijn om zo’n generieke maatregel te nemen. Maar ervaring leert helaas dat in coronatijd niks zeker is.”