Onderzoek renovatie Sportfondsenbad Amserfoort

Het onderzoeksbureau BBN onderzoekt voor een bedrag van minimaal 18.000 euro (exclusief btw) of renovatie en ‘vernieuwbouw’ van het Sportfondsenbad goedkoper is dan nieuwbouw van een zwembad met sporthal aan de Hogeweg. Het onderzoek vloeit voort uit het collegeakkoord. Daarin is afgesproken dat er een vergelijking gemaakt zou worden tussen beide plannen.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft tijdens de raadsverkiezingen een plan gelanceerd dat uitging van gedeeltelijke nieuwbouw van het 50 meterbad en renovatie van de overige delen van het complex aan de Bisschopsweg, zogenaamde ‘vernieuwbouw’. Het bestaande 50 meterbad zou dienst kunnen doen als sporthal. De andere baden en de duiktoren zouden moeten worden aangepast aan de eisen van de tijd. Volgens de BPA levert het plan een miljoenenbesparing op, maar of dat ook werkelijk zo is, moet het onderzoek duidelijk maken.
Voor een mogelijke renovatie/vernieuwbouw aan de Bisschopsweg geldt wel een aantal randvoorwaarden. Zo moet dit plan in ieder geval 8 miljoen euro goedkoper zijn dan het zwembadplan voor de Hogeweg. Bovendien mag het alternatieve plan niet leiden tot een verdere aantasting van het Beekdal en een toename van de verkeersdruk in de wijk.
Er is gekozen voor onderzoeksbureau BBN omdat dit bureau ook heeft berekend wat een zwembad met sporthal aan de Hogeweg kost. Er is gekozen voor een stapsgewijze uitvoering van het onderzoek. Na elke stap kan worden gekeken of het onderzoek moet worden doorgezet. BBN maakt in de eerste fase van het onderzoek een overzicht van de investeringskosten van het alternatieve plan aan de Bisschopsweg. De uitkomsten van de eerste stap van het onderzoek waarin de investeringskosten van beide plannen met elkaar worden vergeleken, zijn medio juli bekend. Alleen wanneer het plan aan de Bisschopsweg qua investeringskosten tussen de 5 en 8 miljoen euro goedkoper is dan de Hogeweg, wordt het onderzoek meteen voortgezet. Bij een andere uitkomst moet het college van b en w daarover een besluit nemen. Als het onderzoek wordt vervolgd, wordt ook gekeken naar de exploitatiekosten van beide plannen en alle bijkomende kosten.

(DeStadAmersfoort.nl)


advertentie

Pomaz