Nieuw convenant Vlister Openluchtbaden

Maandag 5 september jl. is door wethouder Ton van Dorp en de heer Egbert Stuit, voorzitter van de Stichting Vlister Openluchtbaden (VOB), een nieuw convenant ondertekend. In het convenant staat dat de twee openluchtzwembaden in de gemeente Vlist in stand worden gehouden voor de periode 2011 tot en met 2025. Wethouder Ton van Dorp: ‘Ik ben verheugd over de ondertekening van het convenant. In veel gemeenten worden zwembaden gesloten.

In bijvoorbeeld Gouda (ruim 71.000 inwoners) blijft er van de drie zwembaden maar één over. In Vlist hebben we de luxe van maar liefst twee zwembaden. Om dit te realiseren hebben we wel de hulp nodig van onze inwoners. Ik wil dan ook graag mijn waardering uitspreken voor de Stichting Vlister Openluchtbaden en de vele vrijwilligers die actief zijn en dit met elkaar mogelijk maken. Deze enorme inzet moeten we vooral koesteren.’

Voorzitter Egbert Stuit: ‘We doen als stichting ons best om de zwembaden open te houden, met vrijwilligers. We besteden daarom veel aandacht aan een gedegen vrijwilligersbeleid. Bijna alle vrijwilligersorganisaties hebben moeite om vrijwilligers te vinden. Het is ook voor VOB niet eenvoudig de club compleet te krijgen, maar toch zijn we nog steeds in staat de slag op te vangen. Onze kracht is denk ik, dat we respectvol omgaan met onze vrijwilligers en onze waardering ook uiten.’

Bij de ondertekening waren ook enkele raadsleden aanwezig. Zij gaven onder andere aan dat sport een belangrijke bezigheid is en feliciteerden de VOB dan ook van harte met de ondertekening van het nieuwe convenant.


advertentie

Hellebrekers