Leefstijlmonitor 2021: Kinderen spelen meer buiten

Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) bewoog vorig jaar te weinig. Dit is ongeveer gelijk aan 2017, toen de Beweegrichtlijnen werden ingevoerd. Wel opvallend: kinderen spelen meer buiten en ook meer mensen van 75 jaar of ouder voldoen aan de norm. De groep 18-65 jarigen is juist minder gaan bewegen. Hoe vitaal zijn wij?

Coronamaatregelen

In 2021 voldeden minder 18- tot 65-jarigen (48 procent) aan de Beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020 (50 procent tot 56 procent). In 2020 was het percentage het hoogst met 56 procent. De daling komt vooral door de daling in de groep 18- tot 35-jarigen. In 2021 voldeed 50 procent aan de Beweegrichtlijnen, in de jaren 2017 en 2018 was dit nog 54 procent. Zij zijn vooral minder gaan fietsen naar werk, wat uiteraard een gevolg kan zijn van het advies zoveel mogelijk thuis te werken, ken in hun vrije tijd. Volwassenen van 35 tot 50 jaar en van 50 tot 65 jaar bewogen ongeveer evenveel als in de afgelopen jaren, in 2020 iets meer. Deze cijfers blijken uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS, in samenwerking met het RIVM. Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad zouden volwassenen per week minstens 2,5 uur matig intensief moeten bewegen, door bijvoorbeeld te lopen, fietsen of zwemmen. Kinderen zouden dagelijks minstens een uur moeten bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten, zoals atletiek, voetbal en dansen, aanbevolen voor zowel volwassenen als kinderen. Maar nog niet eens de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar deze norm gehaald. In hoeverre dit met de coronapandemie en de lockdowns te maken heeft, is lastig te zeggen. In een gezondheidsenquête werd men gevraagd naar hun gedrag in een gewone week, maar in coronatijd was de binnensport een geruime periode gesloten en waren er ook beperkingen voor bewegen in groepsverband.

Lees ook: ‘Afname van motoriek en toename van gewicht vertragen het leerproces van zwemmen‘

Jeugd en ouderen bewegen juist meer

Het aantal kinderen dat de beweegnorm haalt, is gelijk gebleven. Maar het is daarmee nog steeds wel meer dan de jaren 2017-2019. In 2021 voldeed 62 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar aan de Beweegrichtlijnen, dat is vrijwel gelijk aan de cijfers van 2020. Maar het is hoger dan de cijfers van 2017-2019. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn vooral meer gaan buitenspelen en zij wandelden ook vaker naar school. Dat is gezien de zorgen over de leefstijl van kinderen en de vrees dat kinderen te weinig spelen en te veel gamen een gunstige ontwikkeling. De jeugd van 12 tot 18 jaar is juist minder gaan bewegen dan de afgelopen twee jaar, de stijgende lijn die is ingezet sinds 2017 is daarmee helaas niet doorgezet. De 75-plussers voldeden het minst vaak aan de Beweegrichtlijn, maar dit aandeel is het afgelopen jaar wel toegenomen van 27 procent in 2017 naar 33 procent in 2021. Zij zijn verschillende activiteiten meer gaan doen, met name wandelen in hun vrije tijd. Van de 65- tot 75 jarigen voldeed 49 procent aan de Beweegrichtlijnen. Dit is daarmee nagenoeg gelijk gebleven, maar meer dan de 44 procent in 2018.

Lees hier meer informatie over het Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS, in samenwerking met het RIVM
Normec