11 oktober - ZwembadBranche Dag

Internetconsultatie Erkende Maatregelen energiebesparing gestart: nieuwe lijst ter inzage

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet milieubeheer en sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven en instellingen verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen en te rapporteren. Ook zwembaden zijn hiertoe verplicht. Afgelopen periode is gewerkt aan de actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten en nu is internetconsultatie over deze nieuwe lijst gestart. Ook jouw ideeën en suggesties zijn van harte welkom.

Consultatieronde

De maatregelen waarmee invulling gegeven wordt aan de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht) worden periodiek geactualiseerd. Deze wijziging vloeit hieruit voort en draagt er zo volgens het ministerie aan bij dat de EML qua stand van de techniek, investeringskosten en energieprijzen actueel blijven. Als gevolg van de Omgevingswet komt er een splitsing naar gebouwen in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) en milieubelastende activiteiten, in het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en komen er drie lijsten: voor gebouwen, processen en faciliteiten. Door de stijgende energieprijzen zullen er ook meer maatregelen onder de terugverdientijd van 5 jaar of minder komen te vallen. Ook die energiebesparende maatregelen die bij de lagere energieprijzen nog een langere TVT (terugverdientijd) hadden. Momenteel ligt de nieuwe lijst Erkende Maatregelen energiebesparing ter inzage en kan iedere betrokkene zijn of haar zegje doen. Alle opmerkingen worden vervolgens verwerkt, zodat de nieuwe wettelijke kaders begin 2023 in werking kunnen treden.

Lees ook: Staat onze nieuwe warmtepomp ook op de lijst?

Voor wie?

Bedrijven en instellingen met een gebruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalent en het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving op deze plicht. Iedereen die het aangaat kan reageren op de wijziging van de regeling, de voorgestelde Erkende Maatregelen en de nota van toelichting. De rekenkundige onderbouwing van maatregelen kan opgevraagd worden via: informatieplichtenergiebesparing@rvo.nl

Wil jij meer weten over de geactualiseerde lijst Erkende Maatregelen energiebesparing en jouw reactie geven? Kijk op www.overheid.nl
Sera Dataduiker