10 oktober ZwembadBranche Dag

Staat onze nieuwe warmtepomp ook op de lijst?

Door de explosief gestegen energietarieven wordt de terugverdientijd van veel energiebesparende maatregelen aanzienlijk korter dan voorheen. Voor de zwembaden als grootverbruikers van gas en stroom betekent dat extra kansen op verduurzaming. Volgens Jac van Trijp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt de actualisatie van de energiebesparingsplicht en de bijbehorende erkende maatregelenlijsten daarom precies op het goede moment. “De urgentie in de zwembadwereld wordt breed gevoeld.” 

Vijf jaar of minder, dat is de magische grens voor het terugverdienen van investeringen die vallen onder de informatieplicht energiebesparingen. Wat bij de actualisatie hetzelfde blijft is dat de energiebesparingsplicht van toepassing is bij een verbruik vanaf 25.000 m3 of 50.000 kWh. De grootste verandering is dat er een onderzoeksplicht komt voor bedrijven die 170.000 m3 gas per jaar of 10 miljoen kWh stroom verbruiken. En daar vallen ook veel zwembaden onder. Op een onlangs gehouden bijeenkomst praatte Van Trijp daarom de branche bij over alle ontwikkelingen. De meest prangende vraag vanuit de zaal was duidelijk: welke energiebesparende investeringen vallen straks onder wat voluit de Erkende Maatregelenlijsten (EML) worden genoemd? Van Trijp begreep de vraag, maar moest het antwoord schuldig blijven. ”We zijn nog volop bezig met de actualisatie.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Lees ook: Energiecrisis: hoe houdt een zwembad zich nu staande?

Speelveld veranderd

Veel zwembaden hebben in de eerste ronde van de regeling al het nodige gedaan om hun energiebalans te verbeteren. Na al het inventariseren en analyseren werd door de baden in eerste termijn vooral het laaghangend fruit geplukt. Van Trijp somt enkele van de meest ondernomen acties op. “Het winnen van warmte uit ventilatielucht, isolatie van badwaterleidingen, het plaatsen van frequentieregelaars op pompen en het afdekken van baden buiten gebruikstijden.” De vorige rapportage dateert alweer van vier jaar geleden en daarom volgt nu de actualisatie, ook al omdat na het zoveelste uitstel de Omgevingswet naar verwachting begin volgend jaar in werking treedt. “We willen graag weten waar we met z’n allen staan. Ondertussen is ook door alle ontwikkelingen in de energiemarkt het hele speelveld veranderd. Energiebesparende maatregelen die bij de vroegere energieprijzen een terugverdientijd hadden van meer dan vijf jaar, komen nu ineens wel binnen bereik.” In de tussenliggende tijd hebben ook de technologische ontwikkelingen niet stil gestaan en is het bewustzijn over de noodzaak van verduurzaming gegroeid. “Zwembaden willen daarom graag weten of duurzame oplossingen als zonnepanelen en warmtepompen straks op de nieuwe lijst komen te staan.”

Duidelijkheid 

Van Trijp snapt dat exploitanten van zwembaden in de huidige marktomstandigheden hunkeren naar duidelijkheid. “Iedereen is bezig met het voorbereiden van budgetaanvragen voor de te treffen maatregelen. Bij de RVO wordt dan ook met man en macht gewerkt aan een concept van de geactualiseerde energiebesparingsplicht en erkende maatregelenlijsten.” De erkende maatregelen zijn van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en gaat drie lijsten tellen: voor gebouwen, processen en faciliteiten. Naar verwachting is het concept eind juli gereed. “Daarna wordt de markt geconsulteerd en kunnen brancheorganisaties, maar ook alle afzonderlijke betrokkenen, hun zegje doen.” Alle opmerkingen worden vervolgens verwerkt, zodat de nieuwe wettelijke kaders begin 2023 in werking kunnen treden. Van Trijp noemt de actualisatie een uitgelezen kans voor de zwembaden om snel extra stappen te zetten bij het verduurzamen van gebouwen en processen. “De onderzoeksplicht dwingt de branche om kritisch naar zichzelf te kijken en andere vraagstellingen te formuleren. Er zijn zoveel meer duurzame en efficiënte technieken bijgekomen. De torenhoge energieprijzen gaan bovendien ook zorgen voor een versnelling van innovatieve technieken.”

Inzichtelijk

Van Trijp noemt de informatieplicht noodzakelijk om alle klimaatdoelen aan de horizon te halen. Sinds het in werking treden van het Energieakkoord in 2013 is er volgens hem al veel ten goede veranderd. “In het verleden werden de wettelijke voorschriften onvoldoende nageleefd en was handhaving een lastig onderwerp. Met de geactualiseerde maatregelenlijsten wordt het voor bedrijven, en dus ook voor zwembaden, een stuk gemakkelijker om de eigen energiesituatie in kaart te brengen. De verplichte melding maakt ook voor toezichthouders inzichtelijk welke maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd, zodat de handhaving kan worden verbeterd.”

Dit artikel verscheen eerder in ZwembadBranche #84

Wil jij de volgende editie van ZwembadBranche ook (thuis) ontvangen? Meld je dan aan voor een gratis abonnement via deze link.

advertentie

Normec