Instructies stimuleren ouders en kinderen te spelen in het water

Het project ‘Wennen Aan Water in Oost’ is een mooie samenwerking tussen Anouk Drent en Thea Emke om ouders te stimuleren met hun kinderen te spelen in het water. Drent werkt als sportmakelaar voor de jeugd van Amsterdam-Oost en was vooral op zoek naar activiteiten waarmee kinderen van twee tot vijf jaar worden bereikt. Emke is werkzaam bij Team Sportservice Amsterdam en door haar voorliefde voor water kwamen zij samen al snel uit op het gebruiken van de pierenbadjes in de openbare parken. Momenteel zit het project in de afrondende fase en hopen Drent en Emke dat je deze zomer in de parken van Amsterdam- Oost niet alleen kunt genieten van al het groen, maar ook veilig en verantwoord van het water.

Voor dit project raakte Emke geïnspireerd door de bebording bij fitnessapparatuur in de openbare ruimte die aanzet tot gericht bewegen. “Hetzelfde wilde ik eigenlijk realiseren voor de kleine kinderen. Waarmee kun je ze dan blijer maken dan met ‘prutten in het water’? Om de ouders er ook bij te betrekken hebben wij gekozen voor het maken van oefeningen en spelletjes die ze samen kunnen doen in het pierenbad.” De instructies hiervoor zijn weergegeven op stuurkaarten die speciaal voor dit project zijn ontworpen door Leone Hamaker. Daarnaast staat bij elk bord een QR-code waarmee de ouders filmpjes kunnen zien die de oefeningen verduidelijken.

Voorschool

Naast het plezier staat het ontwikkelen van de motoriek en de voorbereiding op de zwemles centraal, leren zwemmen is volgens Drent niet het doel. “We willen vooral dat ouders spelenderwijs hun kinderen vertrouwd maken met water zodat ze al wat meer watervrij zijn. Met als gevolg dat ze het leren zwemmen leuker vinden en dat het wellicht ook wat makkelijker gaat.” Waarbij Emke benadrukt dat nu nog niet duidelijk is wat het exacte effect hiervan is op de zwemles.
“De oefeningen zijn wel bewust gekozen en het zou mooi zijn als het daadwerkelijk zorgt voor het sneller aanleren van de zwemslagen en uiteindelijk leidt tot een korter traject.” Daarnaast hoopt men door het geven van informatie over de zwemles ouders te stimuleren om hun kind op zwemles te doen. “Niet voor alle ouders is dit vanzelfsprekend, hopelijk realiseren zo meer ouders hoe belangrijk zwemveiligheid is.” Daarbij vult Drent aan dat de voorschool, bedoeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool, wordt betrokken om ouders te informeren over het belang van leren zwemmen en te wijzen op de instructies bij de pierenbadjes in de parken. “Daarnaast willen wij de oefeningen integreren in het programma van de spelinloop die door de voorschool voor ouders en hun kinderen wordt georganiseerd. Hierbij betrekken we dan zwemonderwijzers zodat ouders en kinderen onder professionele begeleiding ervaren hoe leuk spelen in het water kan zijn.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Zwemveiligheid

Amsterdam kent een goed gecoördineerd vangnet waardoor er geen kind zonder diploma van de basisschool gaat, het project ‘Wennen Aan water in Oost’ vormt daarop volgens Drent een mooie aanvulling. “Het zou fijn zijn als het project op deze manier een positieve bijdrage kan leveren aan de zwemveiligheid van de Amsterdamse kinderen. Als het ervoor kan zorgen dat het aantal kinderen dat in de bovenbouw nog geen zwemdiploma heeft afneemt.” Daarbij kan Emke zich ook heel goed voorstellen dat de gemaakte stuurkaarten en filmpjes door zwembaden gebruikt worden bij de ondiepe (buiten)badjes. “Op deze manier worden ouders uitgedaagd te spelen met hun kind. Tevens is het goed voor de veiligheid, we merken namelijk dat steeds meer ouders afgeleid zijn als kinderen in water spelen en meer oog hebben voor hun telefoon dan hun kind.” Daarnaast zijn er zorgen dat voor veel kinderen de watergewenning minimaal is omdat kinderen de afgelopen maanden niet mochten vrijzwemmen en ook het ouder en kind zwemmen heeft bijna een half jaar stilgestaan. “Met het oog op de zomer is het project daarmee een uitgelezen kans om niet alleen het spelenderwijs bewegen in water voor de kleintjes toegankelijk te maken, maar ook te zorgen dat ouders hun kind goed in de gaten blijven houden.”

Lees ook: Zwemmen onder schooltijd in Goes: zwemmen in binnen- én buitenwater

Bewust is gekozen voor een project in de openbare ruimte, Emke benadrukt dat deze coronatijd duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk dit is voor mensen om te sporten, te bewegen en te recreëren. “Hoewel de sportaanbieders weer zijn begonnen, ben ik ervan overtuigd dat bewegen in de buitenruimte blijft. Een kans dus voor de gemeente om hierop in te spelen.” Vooralsnog is het project alleen voor het stadsdeel Amsterdam-Oost maar als het aan Drent en Emke ligt, wordt het uitgerold over de hele stad en wie weet welke steden daarna nog zullen volgen. “Wij zijn in ieder geval klaar om van start te gaan zodat de Amsterdamse ouders in aanloop naar deze zomer met hun kroost spelenderwijs en veilig kunnen genieten van het water. Natuurlijk zou het helemaal te gek zijn als dit volgend jaar op nog veel meer plekken mogelijk is.”


advertentie

XS2 voor Zwembaden