11 oktober - ZwembadBranche Dag

Hoe ziet het tweede steunpakket eruit?

De maatregelen zijn versoepeld, maar het is zeker nog niet als vanouds. Nog niet alle sectoren zijn weer opgestart en de sectoren die wel zijn opgestart, draaien nog niet allemaal op volle toeren. Dat geldt ook voor de zwembranche. Gelukkig mogen de binnen- en buitenbaden weer open, maar er zijn wel beperkingen. Door de maatregelen kunnen niet alle activiteiten plaatsvinden of beperkter. Dit betekent dus nog steeds omzetverlies. Reden dat de overheid het steunpakket heeft verlengd met drie maanden. Met nog eens 13 miljard wil men zoveel mogelijk bedrijven steunen en banen behouden. Wel zijn er een aantal wijzigingen: hoe ziet het tweede steunpakket eruit?

Verlenging NOW-regeling

 • Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 juli een beroep doen op een tweede ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0), een vergoeding tot maximaal 90% van de loonsom. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De belangrijkste wijziging is dat dat de boete bij ontslag om bedrijfseconomische reden verdwijnt. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Wel moeten bedrijven verklaren dat zij bij ontslag van meer dan 20 werknemers overleggen met vakbonden. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
 • De vaste (forfaitaire) opslag, bijvoorbeeld voor het vergoeden van flexwerkers, wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door. Daarmee kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen ‘om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie’.

TOGS wordt ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’

 • De TOGS, eenmalige uitkering van € 4.000 voor tegemoetkoming in de vaste lasten, wordt gewijzigd in ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’. Mkb-bedrijven tot 250 medewerkers die rechtstreeks worden geraakt door de coronacrisis krijgen maximaal 20.000 euro voor hun vaste lasten.
 • In tegenstelling tot de oorspronkelijke TOGS-regeling is het steunbedrag nu afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de hoogte van het omzetverlies (minimaal 20%).

TOZO 2

 • De TOZO 1 is verlengd met TOZO 2 tot en met augustus 2020. Voor TOZO 2, een uitkering voor zelfstandigen die niet hoeft te worden terugbetaald, gelden niet zoveel wijzigingen. Behalve dat in tegenstelling tot de eerste TOZO regeling van april-juni, voor TOZO 2 het inkomen van de partner wél meetelt. De partnerinkomenstoets houdt in dat gekeken wordt naar het inkomen van de partner voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2.
 • Verder geldt ook voor TOZO 2 geen vermogenstoets, wordt er ook niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en wordt de kostendelersnorm (hoe meer volwassen personen in huis wonen, hoe lager de uitkering) niet toegepast.
 • De uitkering levensonderhoud TOZO 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een TOZO 1 uitkering over de maanden april, mei en juni, dan kun je een TOZO 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus.
 • Daarnaast kunnen zelfstandige ondernemers nog steeds een lening aanvragen voor bedrijfskrediet van maximaal € 10.157. Er mag dan geen sprake zijn van surseance van betaling en het bedrijf mag niet in staat van faillissement verkeren.

Verlenging belastingmaatregelen

 • De periode waarin belastinguitstel kan worden aangevraagd, wordt verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent.
 • Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft.
 • Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de bijvoorbeeld Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC).

Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid
E.B.T.C.