Hoe staat het toch met de nieuwe zwemwater regelgeving?

Hoe staat het toch met de nieuwe zwemwater-regelgeving? Het is een vraag die velen in de zwembranche bezighoudt. Het houdt Luc Vosters ook bezig. In dit blog-artikel lees je over de stand van zaken per november 2017. Maar eerst volgt een korte terugblik om even het geheugen op te frissen.

Nieuwe zwemwater-regelgeving

Zoals bekend, komt er nieuwe zwemwater-regelgeving. De huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden gaat namelijk op in de Omgevingswet. Ook het huidige Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden zal onder de Omgevingswet zijn plek krijgen. Onder de titel ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ heb ik met negen artikelen een hele blog-reeks aan dit onderwerp gewijd. Je leest deze artikelen op mijn blog-pagina onder de categorie zwemwater-regelgeving.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Hoe zat het ook alweer?

De Omgevingswet kent een geheel eigen karakter en systematiek. Goed beschouwd vormt de Omgevingswet het raamwerk voor nadere regelgeving. Je zou kunnen zeggen dat de Omgevingswet de basis of het fundament legt waarop de wetgeving verder wordt gebouwd. Dat verdere bouwen gebeurt in vier Algemene Maatregelen van Bestuur, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daar waar de Omgevingswet meer de kaders creëert, vind je de echt inhoudelijke regels over activiteiten in het Bal. Dat geldt ook voor de activiteit zwemmen en baden. Dus als het gaat om de eisen waaraan badinrichtingen qua hygiëne en veiligheid moeten voldoen, zoek je straks niet in de Omgevingswet, maar in het Bal.

Stand van zaken rond de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 26 april 2016 gepubliceerd in Staatsblad 2016, nr. 156. Een spoedige inwerkingtreding van de Omgevingswet leek ophanden. Als datum van inwerkingtreding werd (onder meer) de datum van 1 juli 2019 genoemd. Echter, in de zomer van 2017 verschenen in de media, onder meer in Binnenlands Bestuur, berichten dat inwerkingtreding per juli 2019 niet haalbaar is. Volgens een bericht in Binnenlands Bestuur van 7 oktober 2017 koerst de minister nu op inwerkingtreding per 1 januari 2021.

Lees ook: Zwemwaterwet wordt Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en treedt in per 2019

Stand van zaken rond de vier Algemene Maatregelen van Bestuur

De vier Algemene Maatregelen van Bestuur, waaronder het Bal, werden op 1 juli 2016 in ontwerp gepubliceerd voor internetconsultatie. De verwachting was dat toen ook de inhoudelijke regels voor de activiteit zwemmen en baden bekend zouden worden. Helaas, juist het hoofdstuk over zwemmen en baden was in het Bal blanco en bleek te zijn gereserveerd. Volgens informatie van het ministerie zou dit hoofdstuk op een later moment worden ingevuld door middel van het zogeheten Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen. In mijn blog-artikel ‘Zwemmen en baden onder het Bal – een tussenbericht’ van 4 augustus 2016 heb ik hierover geschreven. Kortheidshalve verwijs ik naar dat blog-artikel.

Stand van zaken rond het Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen

Het wachten was dus op het Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen. Aanvankelijk zou dit aanvullingsbesluit in ontwerp voor internetconsultatie worden gepubliceerd op 1 juli 2017. Maar dit werd uitgesteld tot 1 november 2017. Echter, op 1 november 2017 was het ontwerp-aanvullingsbesluit nog steeds niet voor internetconsultatie gepubliceerd. Recente navraag bij het ministerie leerde mij dat nu wordt gekoerst op internetconsultatie per april 2018.

Samengevat

De huidige zwemwater-regelgeving zal worden opgenomen in de Omgevingswet. Zo krijgt het huidige Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden zijn plek in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat gebeurt via het Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen. De internetconsultatie over dit aanvullingsbesluit is een aantal keren uitgesteld. Volgens de stand van zaken per november 2017 wordt nu gekoerst op internetconsultatie per april 2018.

Hopelijk weten we dus in april 2018 hoe de inhoudelijke regels voor de activiteit zwemmen en baden er uitzien, tenzij de internetconsultatie dan wederom wordt uitgesteld. Nog even geduld dus…

Deze blog is geschreven door Luc Vosters, gespecialiseerd in juridisch advies en ondersteuning.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier