10 oktober ZwembadBranche Dag

Het nieuwe schoolzwemmen: zo lever je samen met scholen een bijdrage aan zwemveiligheid

Schoolzwemmen is de afgelopen decennia veranderd als gevolg van culturele ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs en de zwemsector. Maar mogelijk krijgt het bewegen in water mede door het nieuwe curriculum voor het bewegingsonderwijs weer meer ruimte binnen het onderwijs. Vaak zal het zwembad dan de kartrekker zijn om met de scholen te komen tot goede lesprogramma’s en is er aansluiting mogelijk op gemeentelijke beleidsdoelen. Om hierbij te ondersteunen verscheen het witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’ met suggesties hoe binnen met onderwijs een grotere bijdrage kan worden geleverd aan zwemveiligheid.

‘Breder’ bewegen

Het belang en de invulling van schoolzwemmen is aan verandering onderhevig en sinds het verplicht schoolzwemmen in 1990 is afschaft, is er veel veranderd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de basisscholen (en gemeenten) betrokken is bij schoolzwemmen, waarbij vorm en inhoud divers zijn. Een deel van de lesprogramma’s is gekoppeld aan specifieke leeftijdsgroepen/klassen en het behalen van een zwemdiploma. Anderen richten zich op ‘breder’ bewegen in het water in relatie tot bijvoorbeeld survival of waterrecreatie (natte gymles) of kiezen voor een combinaties van beide. Schoolzwemmen krijgt daarmee andere functies dan de focus op het behalen van een zwemdiploma alleen, wat logisch is aangezien ook het onderwijs en de zwemsector in brede zin evolueren. Zo is er in de afgelopen jaren een scherpere visie op zwemveiligheid ontwikkeld en is net een nieuw onderwijscurriculum bewegen en sport opgesteld.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Op school ontdekken wat je leuk vindt? Zwemmen!

Waterrijk land

Scholen, zwembaden en gemeenten geven een nieuwe invulling aan schoolzwemmen of, liever, het leren bewegen in water. In dit witboek wordt zwemveiligheid beschreven en de relatie gelegd met de doelen van het onderwijs op basisscholen en de inhoud van bewegingsonderwijs. Er wordt breder gekeken dan het idee dat schoolzwemmen alleen is gekoppeld aan het behalen van een zwemdiploma. Het gaat over nieuwe lesprogramma’s vanuit de zwembaden die aansluiten op wat kinderen al kunnen en uitdagende lessen in het water die plezier in bewegen stimuleren. Er worden inhoudelijke handvatten gegeven en concrete voorbeelden hoe scholen tijdens de les de zwemveiligheid kunnen bevorderen. Met het witboek wil men stimuleren dat er in brede zin wordt nagedacht over de rol van de school bij zwemveiligheid zodat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen genieten van ons waterrijke land met alle recreatiemogelijkheden.

Het witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’ is een initiatief van kennisproject NL Zwemveilig en is bedoeld voor medewerkers bij zwembaden, scholen en gemeenten die op lokaal niveau zijn betrokken bij het schoolzwemmen. Meer weten over het nieuw onderwijscurriculum? Lees hier meer over bewegen en sport.


advertentie

Aquatickets