27 maart ZwembadBranche Congres

Eerst de fundering en dan pas bouwen

Het werken als lesgever is fantastisch, toch spelen er soms irritaties. Discussies met collega lesgevers over het doorsturen van kinderen naar een volgend niveau en grote niveauverschillen in één badje. Maar ook is het soms lastig uit te leggen aan ouders waarom hun kind niet naar het volgende niveau mag wat tot ergernis kan leiden. Maar… Dit is voor een groot deel op te lossen door goede tussendoelen. Met een stevig fundament start de kwaliteit van je zwemlessen.

Tussendoelen

De fundering van je zwemlessen zijn je tussendoelen. Wat willen jij en je collega’s dat een kind op ieder niveau beheerst? Denkt iedereen in jouw team daar hetzelfde over? Zijn tussendoelen een steun in de rug voor iedereen in het hele team en simpel voor nieuwe teamleden en invallers? Bij een Zwem Scan merk ik vaak dat er ruis rond de tussendoelen van de verschillende niveaus is. Dat kan irritatie en frustratie binnen teams geven. Maar ook stagnatie in de opleidingsweg wat vervelend is voor het kind en zijn ouders. Dit kan doordat de tussendoelen onvoldoende concreet omschreven zijn, niet goed van makkelijk naar moeilijk lopen of te veel zware tussendoelen in 1 niveau hebben of soms omdat lesgevers hun ‘eigen lat’ hebben. Concreet meetbare tussendoelen, oplopend van makkelijk naar moeilijk en een evenwichtige verdeling van de tussendoelen over de niveaus verminderen de kans op een eigen invulling. Je kunt hierbij ook denken aan aantal seconden, hoeveel meters, welke plaats in de accommodatie en in welke waterdiepte. Ga hierbij uit van de basiselementen.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Een begin begint voor je eraan toe bent’

Basiselement uitdrijven – drijven

  • Niveau 1: twee meter trappelbewegingen op de buik + dan een paar seconden stil liggen bij een waterdiepte van 40 cm
  • Niveau 2: drie meter trappelbewegingen op de buik + draaien naar de rug trappelbewegingen en een paar seconden stil liggen bij een waterdiepte van 50 cm.
  • Niveau 3: afzet van de kant op de rug + 3 meter trappelbewegingen + draaien naar de buik trappelbewegingen en een paar seconden stil liggen bij een waterdiepte van 50 cm.

Of het ook jullie keuze als team is om van uitdrijven tot drijven te komen, dat ga je met elkaar bespreken. Dit is een onderdeel van jullie visie op leren zwemmen. In bovenstaand voorbeeld komen de basiselementen (uit)drijven, draaien en ademhaling (uitblazen in het water) aan bod.

Basiselement onder water

  • Niveau 1: door een hoepel onder water met trappelbewegingen en een voorwerp van de bodem pakken bij een waterdiepte van 40 cm.
  • Niveau 2: door het kleine zeil gaan en 1 voorwerp op 1 meter van het zeil van de bodem pakken bij een waterdiepte van 50 cm.
  • Niveau 3: van een mat door een zeil 2 voorwerpen van de bodem pakken bij een waterdiepte van 50 cm.

Hier is een opbouw zichtbaar bij onder water zijn, uitblazen onder water en oriënteren onder water en wennen aan het duikzeil.

Verder bouwen

Zoek voor iedere techniek een plaats in de opleidingsweg waar dit tussendoel de volle aandacht krijgt. Waar het technisch goed en geautomatiseerd wordt. Je hoeft het in de volgende niveaus dan alleen nog te onderhouden. Ook reeds behaalde tussendoelen blijven de kinderen oefenen. Een stapje verder in het bouwen op de fundering zou werkoverleg kunnen zijn waarbij mooie onderwerpen als ‘Welke organisatie levert meer dynamische lessen op?’ of ‘Waar leggen we de lat op de lagere niveaus?’ of ‘Hoe krijgen we meer plezier in de lessen?’ jouw vakgebied nog interessanter kunnen maken. Kort geleden heb ik een team geholpen met hun tussendoelen. Een stap die direct meer rust voor de lesgevers biedt. Tijdens de sessie spraken de gezichten boekdelen. De lesgevers voelden zich gehoord en zagen in dat dit bovenstaande irritaties vermindert. Zodat het uiteindelijk weer gaat waarom het moet gaan: de kinderen.

Deze column is geschreven door Leone Hamaker en verscheen eerder in ZwembadBranche #85. Leone gaat hier dieper op in in ZwembadBranche #86 die eind deze week in de bus ligt.


advertentie

Hellebrekers