De telling is rond: Nederland heeft ongeveer 1.900 zwembaden

Terwijl Nederland in afwachting is van het tellen van de laatste stemmen, komt het Mulier Instituut met een belangrijke uitslag voor de zwembranche. Geinventariseeerd is hoeveel zwembaden Nederland telt, wat voor type zwembad het is en hoe de zwembaden zijn verspreid over Nederland. Wat blijkt, in totaal telt Nederland ongeveer 1.900 zwembaden. Maar deze zijn ongelijk verdeeld over de provincies. Naar aantal inwoners vind je in Zeeland de meeste zwembaden en in Noord-Holland en Zuid-Holland de minste. Kanttekening is wel dat in dichtbevolkte gebieden vaak grotere zwembaden zijn waar meer mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Dit zegt dus niet per definitie ook iets over de beschikbare hoeveelheid zwemwater per inwoner.


Cijfers: Mulier Instituut

De cijfers

Nederland telt in 2020 bijna 1.900 zwembaden waarvan ruim de helft alleen binnenbassins heeft en een derde alleen buitenbassins. De overige zwembaden hebben zowel binnen- als buitenbassins of een bassin met een hybride functie waarbij het dak kan worden opengeschoven. Van de 1.900 zwembaden zijn 625 zwembaden in eigendom van gemeenten of stichtingen met een publieke taak. Ruim een derde van deze zwembaden heeft alleen buitenbassins, bijna 20 procent heeft een zowel binnen- als buitenbassins en iets minder dan de helft heeft alleen binnenbassins. 601 zwembaden horen bij een camping of bungalowpark, deze zijn vooral toegankelijk voor eigen gasten en soms ook voor bezoekers van buitenaf voor bijvoorbeeld leszwemmen. Het merendeel hiervan heeft alleen buitenbassin(s), een klein deel zwembaden met beide typen bassins (14%) waarbij de hybride vorm van zwembaden veel voorkomt. De 236 zwembaden bij zorginstellingen en scholen zijn veelal overdekte zwembaden die worden ingezet voor therapeutische doeleinden. In 220 hotels in Nederland is een, meestal overdekt, zwembad aanwezig veelal bedoeld voor gasten en soms worden er ook andere activiteiten aangeboden zoals leszwemmen of aquasporten. De 209 zwembaden bij sport- en zwemscholen zijn vaak overdekt, veelal commercieel van aard en onder andere gericht op leszwemactiviteiten, aquasporten en banenzwemmen.

Spreiding

De verdeling van zwembaden is in Nederland niet geheel evenredig. In aantal zijn in de provincies Gelderland en Noord-Brabant de meeste zwembaden te vinden, als je kijkt naar het aantal inwoners heeft Zeeland relatief veel zwembaden. Dit laatste komt vooral door de vele zwembaden bij bungalowparken, campings en hotels. Daarnaast zorgt de lage bevolkingsdichtheid in deze provincie, net als bij de drie noordelijke provincies, voor een relatief groot aantal (openbare en vaak kleinere) zwembaden. De reisafstand naar een zwembad is in dunbevolkte gebieden wel groter. In Noord-Holland en Zuid-Holland vind je de minste zwembaden per 10.000 inwoners. Ook is niet in alle gemeenten in Nederland een zwembad gevestigd. In Nederland zijn er zeven gemeenten zonder zwembad en 32 gemeenten zonder openbaar zwembad, al deze hebben minder dan 50.000 inwoners. In drie gemeenten met 50.000-100.000 inwoners is enkel een openbaar zwembad gevestigd. In gemeenten met 100.000 of meer inwoners is altijd minimaal één openbaar en één ander zwembad gevestigd. Uit ervaringen in onderzoeken naar zwemwaterbehoefte is gebleken dat in dichtbevolkte gebieden vaak grotere zwembaden zijn, waar meer mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Het aantal zwembaden zegt dus niet per definitie iets over de beschikbare hoeveelheid zwemwater.

Lees ook: Sporten in Nederland: weinig gebeurd en toch veel veranderd

Leszwemmen

Eerder al constateerde het instituut dat een op de vijf volwassenen en twee op de vijf kinderen jaarlijks gebruik maken van een van deze zwembaden voor sport, zwemles of recreatie. In dit onderzoek is ingezoomd op leszwemmen. Het geven van zwemles is een veelvoorkomende activiteit in zwembaden is leszwemmen door de exploitant van het zwembad, een commerciële zwemschool of een vereniging. In bijna de helft van de zwembaden in Nederland wordt zwemles aangeboden, meestal in openbare zwembaden en bij sport- en zwemscholen. De openbare zwembaden waar geen zwemles wordt aangeboden, zijn bijna allemaal openluchtzwembaden. In de binnen- en combizwembaden wordt overwegend wel zwemles aangeboden. Van ongeveer een derde van de openbare openluchtzwembaden is bekend dat er in de zomerperiode zwemles wordt aangeboden. Ook wordt bij vier op de vijf sportscholen en zwemscholen zwemles aangeboden. Bij campings, hotels en zorginstellingen is dit minder vaak het geval.

Aantal bevindingen op rij

    • In bijna de helft van alle zwembaden in Nederland en in drie kwart van de (openbare) zwembaden van gemeenten en stichtingen wordt leszwemmen aangeboden.
    • In ongeveer een derde van de openbare buitenzwembaden wordt in de zomerperiode zwemles gegeven. Bij campings, hotels en zorginstellingen wordt het zwemwater minder vaak voor zwemles gebruikt.
    • Gelderland en Noord-Brabant zijn de provincies met de meeste zwembaden.
    • Zeeland kent relatief veel zwembaden bij bungalowparken, campings en hotels.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut door Corry Floor & Karin Wezenberg-Hoenderkamp. Kijk hier voor de factsheet ‘Aantal zwembaden in Nederland. Overzicht van de zwembaden opgenomen in de Database SportAanbod december 2020’.

RBI Corrosion