Coalitieakkoorden gemeenten: geef meer aandacht aan sport en bewegen

Zo’n twee weken geleden hebben wij onze lokale bestuurders gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het formeren begonnen en daarna kan worden gewerkt aan de coalitieakkoorden. Er liggen veel uitdagingen voor de komende jaren, maar hoe kijkt men aan tegen sport en bewegen? Met een Inspiratieblad ‘Beweging in je coalitieakkoord’ laat Kenniscentrum Sport & Bewegen nieuw gekozen raadsleden zien welke bijdrage sport en bewegen kan leveren aan een vitale én duurzame samenleving in hun gemeente.

Inspiratieblad

Alle raadsgriffies plus de lijsttrekkers van de grootste partijen in elke gemeente hebben dit blad met concrete teksten die passen in een coalitie- of raadsakkoord ontvangen. Maar dit inspiratieblad is zeker ook interessant voor beleidsmedewerkers sport, buurtsportcoaches en iedereen die als professional zich bezig houdt met sport en bewegen. Het gaat dieper in op hoe je een gezonde start kunt maken voor de allerjongsten in de gemeente, hoe je kunt werken aan gezonde en sociaal verbonden inwoners, het vergroten van kansengelijkheid. Maar ook energiebesparing en verduurzaming zijn belangrijke thema’s. Het inspiratieblad verwijst ook praktisch naar actuele kennis over deze onderwerpen voor meer achtergrondinformatie.

Lees ook: Zwembranche op de lokale politieke agenda met ‘Sport laat van zich horen’

Duurzame sportaccommodaties

Speciale aandacht gaat nog naar de verduurzaming van sportaccommodaties met de factsheet ‘Lokale coalitieakkoorden. Duurzame sportaccommodaties’. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor iedereen zichtbaar. Nederland heeft al eerder zijn ambities uitgesproken op het gebied van klimaat en energie. Het doel CO2 -reductie wordt aangescherpt tot tenminste 55% in 2030. Er wordt landelijk vol ingezet op klimaatdoelen als energiebesparing, duurzame energiebronnen, energieopslag, circulariteit en klimaatadaptatie. Daarbij hebben we nu ook te maken een verschrikkelijke oorlog in Oekraine die naast in de eerste plaats heel veel leed, ook zorgt voor nog grotere prijsstijgingen van energie en gas. Het belang om te verduurzamen neemt alleen maar toe en sport kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, dit geldt zeker ook voor de zwemaccommodaties. Het gemeentelijk vastgoed met een sportfunctie is verantwoordelijk voor 75% van de CO2-uitstoot van de sportsector. Meer dan de helft van de CO2-uitstoot binnen sportvastgoed wordt veroorzaakt door zwembaden (44%) en sporthallen (14%), terwijl deze twee typen sportaccommodaties samen maar 27% van dit sportvastgoed betreft. In de factsheet CO2-neutraal sportvastgoed in gemeenten? worden handvatten gegeven hoe men het stimuleren en ontwikkelen van duurzame sportaccommodaties op kan nemen in het gemeentelijke beleid.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen eerder al interviews gehouden met vijf ambitieuze wethouders sport van ApeldoornLeidenSchiedamRenkum en Nijmegen.

Kijk voor meer informatie op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen
VDH Watertechnology
X