André de Jeu: ‘dit moesten we samen doen, zonder gedoe en zonder eigenbelang’

De heropening van de binnen- en buitenbaden kwam sneller dan verwacht. Maar het was zeker geen donderslag bij heldere hemel. Vanuit de VSG werd hier al hard aan gewerkt. André de Jeu: “Wij dachten zelf aan 1 juni, 11 mei kwam ook voor ons als een verrassing”. Het werk van de VSG in al die jaren is hier zeker debet aan. De Jeu is geen onbekende in Den Haag waardoor je in een crisissituatie makkelijker kan schakelen. “Door de goede verstandhouding kun je constructief samenwerken.”

Waarde van zwemmen

Als directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zet De Jeu zich al geruime tijd in voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Goed ter bevordering van de gezondheid, maar sport en bewegen speelt ook zeker een verbindende rol in onze samenleving. Voor De Jeu is de toegevoegde waarde van bewegen evident, zijn ervaringen als sporter, trainer en coach hebben hem gevormd tot wie hij nu is. Met passie werkt hij dan ook aan de missie van de VSG, het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor iedereen. De afgelopen maanden is maar weer eens gebleken hoe belangrijk dit is. “De waarde van bewegen, en tevens zwemmen, en de noodzaak om dit als overheid te stimuleren is gelukkig ook doorgedrongen tot de Haagse politiek.”

Samenwerkende partijen

Achter de schermen is de afgelopen maanden veel werk verzet. Door het coronavirus lag de hele sportbranche stil, ingrijpend voor sportaanbieders en sportliefhebbers. Zowel VSG, het ministerie van VWS met de directie Sport als NOC * NSF hebben veel tijd en energie gestoken in het beperken van de (financiële) schade en het weer opstarten van de branches. Daarnaast benadrukt De Jeu de waardevolle rol van de samenwerkende partijen voor de zwembranche. “Het is een goede zet geweest van alle partijen in de branche om te gaan samenwerken.” Een belangrijk moment voor deze samenwerking is volgens De Jeu half april als de eerste protocollen worden aangeboden aan het ministerie. “Nadat premier Rutte duidelijk maakte dat dit noodzakelijk is om op te starten, zag ik dat de branche snel in actie kwam. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat we nu vooral moeten voorkomen dat we langs elkaar heen werken. Wij zaten met NOC * NSF aan tafel met het ministerie van VWS en het was dan ook verstandiger om dit gezamenlijk en in breder verband op te pakken.” De Jeu raadt daarom de verschillende partijen in de zwembranche aan om de handschoen gezamenlijk op te pakken, waarna de ‘samenwerkende partijen’ de handen ineensloegen. “Wat je voor corona niet had kunnen bedenken, was nu heel snel een feit. Iedereen was ervan overtuigd dat we dit samen moesten doen, zonder gedoe en zonder eigenbelang.”

Lees het hele interview met André de Jeu in ZwembadBranche #74

Splash Software