15 oktober ZwembadBranche Dag

7 miljoen voor renovatie Aquamar

Het zwembad Aquamar aan de Zeeweg in Katwijk krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Deze watersportvoorziening heeft onder andere een vijftig meter bad, één van de weinige in de provincie Zuid-Holland. De renovatie en uitbreiding die passen bij de eisen van de toekomst zijn van groot belang voor Katwijk. Behalve dat het een sportaccommodatie is heeft het complex ook een recreatieve functie en speciale voorzieningen voor aparte doelgroepen op het gebied van gezondheidszorg en wellness.
Na renovatie biedt Aquamar ook voorzieningen voor therapeutisch zwemmen en wedstrijdzwemmen. Het vernieuwde zwembad krijgt nog meer de functie van ‘slecht weer voorziening’ dan nu en completeert het toeristisch product van Katwijk. Een belangrijke ontwikkeling waarvoor in de plannen reeds zeven miljoen euro is gereserveerd.

De investeringen moeten leiden tot een nieuw concept en dat heeft ook gevolgen voor de exploitatie. De gemeente Katwijk is eigenaar van het complex. De exploitatie wordt gedaan door NV Sportfondsen Katwijk. De samenwerking met deze beheerder verloopt naar tevredenheid van de gemeente en de NV. Beide partijen zien op basis van de huidige samenwerking geen reden tot verandering. Omdat er een nieuw concept voor Aquamar wordt ontwikkeld is gebruik gemaakt van de opzegtermijn van één jaar en dat betekent dat de huidige overeenkomst per 31 december 2011 afloopt.

Voor de overgangsperiode wordt gedacht aan een samenwerkingscontract voor bepaalde tijd. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Dat zou in ieder geval de oplossing kunnen zijn voor een periode voor de duur van planvoorbereiding en uitwerking van het concept voor het nieuwe zwembad; dat neemt ongetwijfeld enige jaren in beslag. Door voor bepaalde tijd een overeenkomst aan te gaan krijgen partijen samen , elk vanuit een eigen perspectief, de gelegenheid te kijken naar een samenwerkingsvorm voor de toekomst. Dan wel één die voor de exploitatie van het nieuwe bad het beste is.


advertentie

E.B.T.C.