2019: Een jaar van kansen krijgen en benutten

Voor 2019 nog de beste wensen: geluk & gezondheid. En zakelijk gezien natuurlijk veel klandizie toegewenst. Gelukkig wordt 2019 weer een goed jaar voor de Zelfstandige Zwemonderwijzer Zonder Zwembad en Pupillen. De komende tijd zullen zich veel kansen voordoen die de echte ondernemer natuurlijk weet te benutten. Om welke kansen het gaat? Ik weet er zo al 5 te benoemen.

Kans #1

Uit een conjunctuur enquête van het Centraal Bureau voor de Statistieken blijkt dat steeds meer ondernemers het tekort aan personeel als grootste bedreiging zien voor de continuïteit van hun bedrijf. Doordat het tekort aan goede zwemonderwijzers nog steeds stijgende is, groeit ook de vraag naar (tijdelijke) hulp. Er komt dus meer werk onze kant op, maar je moet het uiteraard dan wel zoeken.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Kans #2

Door het tekort aan goede zwemdocenten zullen de personeelskosten oplopen. Dit betekent dat organisaties straks bereid zijn om meerte betalen als mensen blijven. Dit zal het huidige verschil tussen de kosten van een vaste medewerker en een ingehuurde ZZZZP’er naar elkaar brengen. Met als groot voordeel voor de freelancer dat deze natuurlijk altijd flexibel is.

Kans #3

Doordat er steeds meer ondernemers tot de zwembadbranche zijn toegetreden, is het aanbod van de zwemlessen veranderd. Ondernemers van kleinere organisaties kunnen vaak sneller op de veranderende behoeften van de consument reageren. Dit vraagt van medewerkers een natuurlijk aanpassingsvermogen om het lesaanbod op maat te maken. Als tijdelijke invalzwemdocent breng je de ervaring uit vele locaties mee. Je past je altijd aan naar de behoefte van de huidige opdrachtgever: de ideale medewerker die doet wat er gezegd wordt. En zo help je mee aan het succes van de zwemschool.

Kans #4

Steeds meer organisaties realiseren zich dat personeelsverloop een groot en kostbaar probleem is. Denk bij kosten aan werving en selectie, trainingen en inwerktrajecten. Daarnaast leidt personeelsverloop vaak tot slechtere service door onervarenheid of -vooruitlopend op het ontslagmoment- tot een slechte motivatie. Dat dit financiële consequenties heeft, lijkt mij duidelijk. De freelancer weet dat er iedere zwemles weer een topprestaties moet worden geleverd. Andersloop je immers de kans de volgende keer niet meer gevraagd te worden.

Kans #5

De aandacht voor een gezonde leefstijl, en dus ook meer bewegen, is momenteel een trend. Onze branche profiteert er ook van. Om het werk aan te kunnen zijn op sommige momenten meer en op andere momenten minder docenten nodig. Dit vraagt om flexibiliteit. Zorg er daarom voor dat je niet alleen de traditionele ABC-diploma’s beheerst, maar ook geschoold ben in de diverse aqua sporten en ook hierin mee kan draaien.

Deze blog is geschreven door Richard van den Berg, eigenaar Dutch Swim School Assist


advertentie

Splash Software