15 oktober ZwembadBranche Dag

Zwembadexploitanten ontdekken kleurrijke zwembelevingswerelden

De RECRON InnovatieCampagne (RIC) heeft de verschillende leefstijlen van de Nederlandse Dagrecreanten onderzocht. Op basis hiervan is voor de exploitanten in de zwemsector de Zwem RIC ontwikkeld. De Zwem RIC helpt de zwembadexploitant bij het creëren van unieke zwembelevingen met een onderscheidend karakter, gericht op de kenmerken van het publiek. Met behulp van de Zwem RIC kan het profiel van de accommodatie aangescherpt worden, de aantrekkingskracht worden vergroot en de communicatie marktgerichter worden.

Zwemmen verdient een unieke beleving met een onderscheidend karakter. Gasten nemen belevingen zintuiglijk waar. ‘Stel uzelf eens de volgende vragen: welke beleving geeft u aan uw gasten mee? En hoe prikkelt u uw gasten om naar uw zwembad te komen? Klopt deze beleving van het begin tot het eind? Wat maakt uw zwembad zo bijzonder en hoe vertaalt u het naar uw praktische bedrijfsvoering?’


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.‘De zwemwereld is vooral kwaliteit- en aanbodgericht geweest en men vergat naar de gasten te kijken. Met de Zwem RIC krijg je een uniek inzicht in de gasten en hun kenmerken en leefstijlen. Het helpt je om meer marktgericht te ondernemen. De zwemwereld verdient dus meer marketingaandacht’, aldus Teun van Etten van Sport Servicepunt Langedijk.

In 2010 heeft RECRON samen met een aantal provincies het onderzoek voor dagrecreatie gestart. Op dezelfde manier als in 2008 het onderzoek naar verblijfsrecreatie is uitgevoerd, is in deze studie een belevingssegmentatie voor dagrecreatie samengesteld. Bij de meeste provincies is inmiddels de ‘kleur’ en bijhorende leefstijl van haar inwoners bekend. Erg interessant voor de zwembadexploitant.

De afgelopen drie jaar zijn al vele tientallen ondernemers in de recreatiesector geholpen bij de analyse van hun gasten en de vraag hoe men deze gast beter kan bedienen. Met als resultaat een vergrote klantwaarde, meer tevreden gasten en hogere inkomsten.

Voor meer informatie: www.recron.nl/zwem-ric


advertentie

EasySwim