‘Wij willen vooral samen werken aan een vitale en zwemveilige gemeente’

In 2018 werd het zwembad in MFC De Hardenberg gerenoveerd en het was daarmee klaar voor de komende 30 jaar. Toch leek het er even op dat het bad dit niet zou halen, juni vorig besloot de gemeente Oldeambt het complex met tevens een sporthal, sportcafé en 24/7 fitness sportschool in zijn geheel te sluiten en in Winschoten een nieuw complex te bouwen. Maar het sluiten van het complex zou verregaande gevolgen hebben. Samen met een aantal burgers verenigde André Hateboer zich in de Stichting MFC De Hardenberg en verzette zich met hand en tand. En niet zonder resultaat, het zwembad blijft open en kan blijven voorzien in de grote behoefte die er leeft onder de inwoners van Beerta, Finsterwolde en de omliggende dorpen.

Catastrofaal

Vanaf zijn 16de was Hateboer actief in het verenigingsleven van de voetballerij en heeft daarin ook verschillende (bestuurlijke) functies vervuld. Maar wat er gebeurde met MFC De Hardenberg had hij nog nooit meegemaakt. “De sluiting zou totale kapitaalvernietiging zijn, het complex ziet er juist subliem uit. Iedereen die hier komt, kan niet geloven dat als het aan de gemeente had gelegen het zou zijn gesloten.” Lange tijd leek het erop dat dit toch echt zou gaan gebeuren. Voor Hateboer was het al die tijd echter al overduidelijk dat dat catastrofaal zou zijn. “Dit complex moest wijken voor een nieuw complex in Winschoten, terwijl het complex juist was opgeknapt om weer een aantal decennia mee te kunnen. Daarnaast zouden alle bezoekers tot de opening van het nieuwe complex naar zwembad de Watertoren moeten, maar dat was te klein om iedereen op te vangen. Het voltallige personeel van beide zwembaden uitten hierover hun zorgen in een uitgebreid rapport met de vraag hoe de gemeente dacht de sluiting op te gaan vangen in De Watertoren. Immers, sluiting heeft een grote impact op de vitaliteit en zwemveiligheid van de inwoners aangezien het aantal inwoners met overgewicht hoog is en de wachtlijsten voor de zwemles lang. Maar er werd niet naar gekeken, er moest en zou een nieuw zwembad komen en deze moest sluiten.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Nieuwbouw De Koerbelt: ‘Opgewekte energie opgeslagen in thermische en elektrische accu’s’

Kantelpunt

Dat het uiteindelijk toch is gelukt, komt volgens Hateboer vooral door de landelijke overheid. “Het grootste struikelblok was uiteindelijk geld. Wij wilden van alles, maar konden niks zonder financiële middelen. We waren dan ook zeer verheugd dat de Rijksoverheid had besloten ter compensatie voor de gevolgen van de jarenlange aardgaswinning geld beschikbaar te stellen voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Een deel van dat geld was bedoeld voor verbetering van de mentale gezondheid en leefbaarheid, wat betekende dat de gemeente het sportcomplex niet mocht sluiten. Daarnaast kregen we € 300.000,00 gelabeld geld, alleen bestemd voor het sportcomplex.” Terugkijkend concludeert Hateboer dat dit het kantelpunt was. “Veel dank zijn wij daarvoor ook verschuldigd aan Tweede Kamerlid Nijboer, hij heeft zich er echt hard voor gemaakt. Uiteindelijk kon men dan ook niet anders dan het besluit terug te draaien.” De raad kwam zelfs nog met een geldbedrag van € 150.000,00 dat alleen mag worden gebruikt voor verduurzaming, investeringen of verbouwingen. “Meer mogen wij ook niet verwachten, zo deelde de raad ons direct mee. We moeten onze eigen broek ophouden. Gelukkig werken we met heel veel vrijwilligers en hebben we alle activiteiten in en om het water, zoals aqua joggen, de zwemlessen en het toezichthouden uitbesteed aan zwemschool Henny de Groot die dit met veel enthousiasme doet. We hebben inmiddels veel werkgroepen samengesteld, onder meer een werkgroep die alle technische zaken gaat verzorgen.

Lees het interview met Andre Hateboer verder in ZwembadBranche #90


advertentie