10 oktober ZwembadBranche Dag

Wat betekent de BTW verhoging van het laag tarief voor de zwembranche?

Nadat er lang over is gesproken, heeft het kabinet toch aangekondigd in het belastingplan voor 2019 het lage BTW tarief van 6% per 1 januari 2019 te verhogen naar 9%. Deze verhoging heeft ook gevolgen voor de zwembranche aangezien de diensten en producten onder dit tarief vallen. Het gaat ten koste van de marge hierop of de prijzen moeten omhoog. En dit laatste gaat nooit ongemerkt voorbij aan bezoekers. In iedergeval moeten zwembaden zich hier op voorbereiden. Want hoewel de maatregel nog niet definitief is, lijkt alles erop dat het wel doorgaat. Wat betekent dit voor de zwembranche?

Het lage BTW-tarief voor zwembaden

Nog even voor de duidelijkheid de volgende diensten en producten van zwembaden vallen onder het 6%-tarief, het gaat hierbij om:


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  • Verlenen van toegang tot zwembaden.
  • Begeleiden van en toezicht houden bij diensten van het zwembad.
  • Bijkomende diensten zoals het verhuren van kluisjes, stoombaden, bubbelbaden en sauna’s.
  • Horeca, eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie met uitzondering van alle bier (en biermengsels) met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken met meer dan 1,2% alcohol. Deze vallen onder het 21%-tarief.
  • Het beheren van een zwembad dat eigendom is van een ander bedrijf valt onder het 21%-tarief.

Wat verandert er?

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: de administratie, prijzen van goederen en diensten en facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.Dit betekent dus ook dat het nieuwe BTW tarief in de administratie moet worden verwerkt. Maar ook dat wanneer je besluit om de prijzen te verhogen dit moet worden aangepast in afreken- en kassa-systemen, websites en alle andere uitingen waar prijzen op staan. Ook zal bij de horeca de menukaart moeten worden gewijzigd.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Zoals MKB-Nederland heeft bepleit, zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Voor producten en diensten die dus in 2019 worden geleverd, maar waarvoor al in 2018 is betaald geldt nog het btw-tarief van 6%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan abonnementen of zwemlespakketten die in 2018 worden betaald, terwijl de desbetreffende dienst pas in 2019 wordt afgenomen. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%.

Gevolgen?

Het belastingplan van het nieuwe kabinet heeft ook diverse compenserende maatregelen ingebouwd tegenover deze hogere belastingopbrengst. Zo gaat men op zoek naar maatregelen om de regeldruk te verlagen en is besloten tot lagere inkomstenbelasting om de koopkracht van consumenten te verbeteren. Tevens komt het kabinet met voorstellen om lasten en risico’s van loondoorbetaling bij ziekte te beperken en (kleine) werkgevers te ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen. Echter de verwachting is dat de verhoging van het lage BTW tarief nadelige gevolgen zal hebben en dat deze maatregelen dit onvoldoende kunnen verzachten. RECRON verwacht dat de omzet van de recreatiesector sterk onder druk komt te staan. Volgens een onderzoek dat het onafhankelijke onderzoeksinstituut NYFER in 2015 deed, zou 1% stijging al tot minder vraag en een daling van de werkgelegenheid leiden, zelfs als consumenten als gevolg van lagere loon- en inkomstenbelasting netto meer te besteden hebben.

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting (!) in op 1 januari 2019. Het kabinet heeft de verandering van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 openbaar is gemaakt. Echter de Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is dus nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Het advies is echter wel om ervan uit te gaan dat de verhoging zal worden ingevoerd.


advertentie

XS2 voor Zwembaden