Van productgeoriënteerd naar belevingsgeoriënteerd

imagineering

In tijden dat de geldstromen ook binnen de sport worden geknepen wordt primair aan bezuinigen gedacht. Op welke manieren kunnen de kosten worden teruggebracht? Niet zelden vertaalt zich dit in het terugbrengen van openstellingstijden en zijn zwemmers de dupe van een verminderd serviceniveau. Maar juist een heroriëntatie op de rol van de gasten kan leiden tot nieuwe concepten, die de basis vormen van een gezonde exploitatie. In een aantal artikelen zal ik in ZwembadBranche ingaan op de steeds belangrijkere rol die beleven in onze maatschappij inneemt. In deze editie een algemene aftrap van het begrip ‘beleven’.

Om gasten aan de accommodaties te binden zijn we vanuit een vanzelfsprekendheid gewend succesvolle onderdelen van onze concurrenten klakkeloos te kopiëren naar de eigen situatie. Toen Center Parcs haar vakantieparken ombouwde van vakantieparken naar subtropische vakantieparadijzen met overdekte zwembaden en glijbanen, bleef het succes niet onopgemerkt. Veel gemeenten realiseerden in het vervolg op die innovatieve ontwikkeling van Center Parcs eind jaren 80 en begin jaren 90 ook binnen de kleine zwembadmuren een glijbaan en bubbelbad.

Vanzelfsprekendheid
Het doel was duidelijk: het zou moeten leiden tot een blijvende verhoging van het zwembadbezoek. De praktijk was echter anders. De aanpassingen die in veel zwembaden zijn gedaan leidden alleen in de eerste maanden tot stijging van de bezoekcijfers. Maar ze hebben niet geleid tot een structurele binding van nieuwe bezoekers. Ook de aqua-activiteiten mogen worden toegevoegd aan de rij van kopieën die niet hebben bijgedragen tot een grote verandering van bezoekersgroepen. Om toch nieuwe groepen aan te spreken lijkt de laatste jaren een vlucht te zijn genomen in de bouw van sportbaden. Concepten waarbij de bassins minimaal 15 meter breed moeten zijn, worden gezien als het ei van Columbus. En dus is het bijna een vanzelfsprekendheid geworden om nieuwe zwembaden met minimaal zes banen uit te rusten. Afmetingen zijn een belangrijker uitgangspunt geworden dan de functionaliteiten die een zwembad voor de gebruikers moet hebben. Mede daarom zal ook deze ontwikkeling niet gaan leiden tot een structurele verbetering van het zwembadbezoek. Om dat wel te bereiken zal het kopieergedrag plaats moeten maken voor processen en voortvloeiende oplossingen die gericht zijn om gasten op een oprechte manier aan de diensten van zwembaden te binden. ‘Waarde creatie en innovatie vanuit het belevingsperspectief’, zoals Diane Nijs het haar boek ‘Imagineering, het creëren van belevingswerelden’ noemt.

Lees verder in ZwembadBranche #38


advertentie

Pomaz


2 gedachten over “Van productgeoriënteerd naar belevingsgeoriënteerd

  1. ik had net gereageerd op het stuk maar het lijkt er op dat het niet werkt….

    1. Hoi Wouter misschien wil je het nog een keer proberen want deze reactie staat er wel.

Reacties zijn gesloten.