15 oktober ZwembadBranche Dag

Slimme zet: Incompany-trainingen

Een Incompany-training is niet duur, gaat niet ten koste van de inzetbaarheid van het personeel, kan volledig op maat worden verzorgd en de eigen bedrijfsvisie wordt uniform uitgedragen naar het personeel. De mogelijkheden van deze trainingen zijn ook nog eens uiterst divers. Kortom: een slimme zet.

Eén van de voordelen van een Incompany-training is dat de opdrachtgever bepaalt waar en wanneer het plaatsvindt. Tevens bepaal je zelf als werkgever de dagen en tijden. Buiten de hoofdactiviteiten bijvoorbeeld zodat het personeel beschikbaar blijft voor werkzaamheden. Daarnaast is een Incompany-training relatief goedkoop. Het gaat om een vast bedrag. Hoe groter de groep deelnemers, des te kleiner worden de kosten per deelnemer. Een ander voordeel is dat de eigen bedrijfsvisie een plekje kan krijgen. De manier bij uitstek om alle werknemers binnen de organisatie op één lijn te krijgen. Bij een Incompany-training kan de bestaande situatie binnen de organisatie als uitgangspunt voor de scholing genomen worden. Naar aanleiding van een inventarisatie van de actuele situatie, de achtergrond van de medewerkers en de doelstelling van de training wordt gekozen voor de juiste trainingsvorm. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een workshop, een theoretische scholing, team-coaching, een update van de laatste ontwikkelingen, begeleiding van (nieuwe) trajecten of leren op de werkplek. Hieronder een aantal mogelijkheden.

Lesplan-begeleiding
Bij lesplan-begeleiding wordt een manager, coördinator en/of zwemonderwijsteam geholpen met het maken van een lesplan. Onderwerpen hierbij zijn: hoe communiceer je met ouders en met je eigen team? hoe vaak is er overleg over zwemzaken? doe je wel of geen voortraject? Het doel is om te komen tot één manier van lesgeven met elkaar. Een lesplan kan meerdere functies hebben. Het kan een vernieuwingsfunctie hebben of door het vastleggen van een lesplan kan verantwoording worden afgelegd naar ouders, een wethouder, de manager of de directie. Een derde functie is de steunfunctie. Het biedt een manager of coördinator handvatten om zwemlessen te bekijken. Een kijkwijzer is hierbij een goede leidraad. Hierin staan aandachtspunten als: zitten alle basiselementen in de les, is er een logische opbouw, krijgt een kind individuele feedback, staan kinderen niet te lang aan de badrand. In een lesplan beargumenteer je ook waarom deze aandachtspunten van belang zijn. Tot slot komen in het lesplan ook pedagogische uitgangspunten te staan zoals de opbouw van een les, de houding van de zwemonderwijzer, de toetsing, diverse werkvormen en differentiatie binnen de les. Het komen tot een lesplan is een opbouwend traject dat in samenwerking en in samenspel met het hele team opgesteld wordt. Het is een document dat zorgt voor duidelijkheid, uniformiteit en betrokkenheid binnen de organisatie en telkens opnieuw kan worden aangepast.

Coaching on the Job
Dit is een trainingsvorm waarbij de trainer meekijkt vanaf de badrand en/of intensief meecoacht in het bad tijdens de lesactiviteiten. Waarnemingen worden besproken en verbeterpunten overeengekomen in een persoonlijk actieplan. Bij deze vorm van training is een grote verdieping mogelijk. Bijkomend voordeel is dat het personeel zijn/haar werk blijft doen. Het is leren op de werkplek en er hoeft geen vervanging geregeld te worden. Coaching on the Job kan op elke activiteit in een zwemaccommodatie toegepast worden. Bijvoorbeeld bij de zwemlessen, het toezicht houden en bij de diverse doelgroepactiviteiten.

Update Zwem ABC
De core business van veel baden zijn de zwemlessen. Een veel toegepaste bijscholing is dan ook de Update Zwem ABC. Deze update cursus is speciaal ontwikkeld om zwembadteams bekend te maken met de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van het Zwem ABC en hun vaardigheden hierin bij te scholen. Onderwerp is het updaten van de eigen (individueel of concerngerichte) leerweg. Hiervoor zijn programma’s ontwikkeld met diverse thema’s zoals de opleidingsweg voor 4, 5 en 6 jarigen of zwemmen in dieper water. Doelstellingen van deze training op maat zijn medewerkers op hetzelfde (les)niveau te brengen, teambuilding: één team, één taak, samen in korte tijd up to date, nieuwe stimulerende prikkels en een reflectie op het eigen functioneren van de medewerkers.

Extra kortingen mogelijk
Bij Incompany-trainingen kan per deelnemer subsidie worden aangevraagd. Hierdoor kan het zijn dat een Incompany-training uiteindelijk geen kosten met zich meebrengt Voor concerns en regionale samenwerkingsverbanden is er natuurlijk ook het voordeel van de gedeelde kosten. Maar ook zonder aansluiting bij de CAO Recreatie of samenwerkingsverbanden kan nu geschoold worden tegen gereduceerde tarieven. Zo heeft de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs voor 2012 actietarieven ingesteld voor alle Incompany-trainingen.

Voor meer informatie www.nbz.nl