11 oktober - ZwembadBranche Dag

Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022: ‘We kunnen niet achteroverleunen’

De Omgevingswet wordt met een half jaar uitgesteld en zal 1 juli 2022 in werking treden. Als het goed is. Het is niet de eerste keer dat de wet wordt uitgesteld. Al jaren staat de wet op het programma, een wet die ook de zwembranche raakt. De impact is groot, maar de urgentie in de branche lijkt nog gering. Kunnen we dit half jaar uitstel goed gebruiken of geeft het problemen?

Momentum

Voor het werkend krijgen van het gehele stelsel van de Omgevingswet zijn betrokken partijen van elkaar én van derden afhankelijk bij het werken in ketens. Om dit in goede banen te leiden is een landelijke voorziening nodig en hier zit nu de bottleneck. Het lokaal werkend krijgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) een complexe operatie. Er is volgens demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken meer tijd nodig om het stelsel goed in te regelen en er voldoende mee te kunnen oefenen. Vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 betekent dat de partijen die er inmiddels klaar voor zijn, slechts beperkt het nieuwe stelsel kunnen benutten. Tegelijkertijd realiseert het ministerie zich ook dat het van belang is om het momentum te behouden om te zorgen dat het instrumentarium zo snel mogelijk kan worden ingezet. Is het behouden van dit momentum nog mogelijk nadat het al zo vaak is uitgesteld?

Extra implementatiekosten

Voor Maarten Keuten komt het niet als een verrassing, maar hij betreurt het wel. Hoewel wij allemaal gebaat zijn bij een zorgvuldige invoering, is een uitstel nadelig. “Eén van de wijzigingen betreft het aanpassen van parameters en opslag van chemicaliën. Omdat dit van invloed is op de technische installaties, wachten zwembaden voor vervanging op de nieuwe wet. Maar nu deze steeds wordt uitgesteld, is het de vraag of dat nog lang houdbaar is. Ook wordt op de nieuwe regelgeving voorgesorteerd bij de nieuwbouw. Zwembaden die straks worden opgeleverd zijn er klaar voor, maar moeten zich nu alsnog voorbereiden op de oude wetgeving. Daarnaast zijn er mensen opgeleid zodat zij vanaf 1 januari aan de slag kunnen onder de nieuwe regelgeving, die kennis moet op peil gehouden worden.” Het uitstellen zorgt dus voor extra kosten, dat is zeker in deze tijd geen prettig vooruitzicht. De minister erkent dat een uitstel extra implementatiekosten met zich meebrengt omdat bestaande koppelingen langer overeind moeten worden gehouden naast oude en er wellicht tijdelijke alternatieve maatregelen moeten worden getroffen. Toch overheerst het idee dat het vasthouden aan 1 januari 2022 betekent dat de partijen die er inmiddels klaar voor zijn, het nieuwe stelsel slechts beperkt kunnen benutten.

Lees ook: Omgevingswet zwembaden: veiliger of juist niet?

Urgentie

Naast de wijzigingen van technische aard, bestaat de grootste verandering uit het verschuiven van de focus naar doelen in plaats van middelen. De essentie is straks dat de exploitant moet bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers kunnen lopen in het zwembad om vervolgens een plan met maatregelen op te stellen om deze risico’s te beheersen. Keuten heeft al vaker aangegeven dat hij zich hier zorgen over maakt omdat nog veel zwembaden niet voldoende zijn voorbereid. Heeft de zwembranche dan net als de voorziening DSO meer tijd nodig? “Ik merk inderdaad dat er nog te weinig zwembaden zijn doordrongen van wat deze wet teweegbrengt op organisatorisch niveau. De nieuwe wet vraagt een gedegen voorbereiding van het management, maar de urgentie is bij veel exploitanten nog te gering. Het gaat niet om het aanpassen van een aantal parameters, het gaat om een gehele ander manier van bedrijfsvoering. Dit moet je zorgvuldig met je team voorbereiden en dat kost tijd. Extra tijd kan dan helpen, maar wat we moeten voorkomen is dat we het voor ons uit gaan schuiven. De urgentie mag niet afnemen. Ik maak mij daar wel zorgen over. We kunnen nu echt niet achteroverleunen, we moeten ook bij een uitstel van een half jaar nog even hard aan de bak om er straks voor 1 juli 2022 klaar voor te zijn.”

Aan de slag

Of dit het laatste uitstel zal zijn, lijkt inmiddels moeilijk te zeggen. Maar Keuten gaat er nu wel vanuit dat het echt vanaf 1 juli 2022 een feit zal zijn. “Natuurlijk is het lastig na zoveel verschuivingen om niet sceptisch te zijn, maar het wordt nu toch wel echt tijd dat de nieuwe wet in werking gaat reden.” Komen er door het meermaals uitstellen nog aanpassingen? “Ik denk niet dat er aanpassingen nodig zijn omdat de wet op sommige punten nu achterhaald is. Belangrijkste nu is vooral dat we aan de slag gaan en gaandeweg misschien door praktijkervaring nog wijzigingen doorvoeren. Op korte termijn verwacht ik ook geen nieuwe inzichten. Er dan wel vanuit gaande dat 1 juli 2022 de wet echt in werking zal treden.”
ZwembadBranche Dag 2022