Kennisverbreding als route naar een succesvolle toekomst

Met de arbeidsmarktperspectieven in de zwembadbranche zit het wel goed. Die conclusie zou je tenminste trekken als je louter en alleen naar de cijfers kijkt. Maar ontwikkelingen als vergrijzing, de afname van het aantal jongeren en veranderingen in de markt laten hun invloed gelden. Ook vragen werkgevers andere competenties dan werknemers bieden. Bovendien straalt de branche geen samenhangend beeld uit en moet er nog altijd worden afgerekend met een negatief imago, waardoor met name jongeren onvoldoende brood zien in een carrière in de zwembaden. In de praktijk moet er dus een groot aantal hobbels worden genomen. ‘Wij moeten massaal naar de scholen trekken en vertellen dat we leuk en afwisselend werk te bieden hebben’, aldus Robert Hooghiemstra, projectmanager bij Sportfondsen Nederland en lid van de permanente onderwijscommissie van het SFRecreatie.

Aan vacatures geen gebrek in de zwembadbranche. Voor iedere betrokkene is het duidelijk: goed opgeleide toezichthouders, zwemonderwijzers, activiteitenbegeleiders en medewerkers in disciplines als receptie/administratie, horeca, schoonmaak en technische dienst zijn schaars. Door voortdurend nieuwe activiteiten te ontwikkelen, neemt bij succesvolle zwembaden de vraag naar beroepsopgeleiden ‘Aqua en Leisure’ en ‘Leisure en Hospitality’ sterk toe. Gasten willen bij het bezoek aan het zwembad, zeker als dit deel uitmaakt van een multifunctionele accommodatie, een belevenis ondergaan. Direct gevolg van die wens aan de vraagzijde is bijvoorbeeld de behoefte aan medewerkers die precies weten wat animatie inhoudt en daar een aansprekend programma bij kunnen ontwikkelen. De toenemende focus op gastheerschap leidt bovendien tot tekorten aan horecamedewerkers. Bezoekers van zwembaden stellen steeds hogere eisen aan het horecaaanbod, waardoor de vraag naar gekwalificeerd personeel toeneemt. Ook de horecabranche zelf zit te springen om goed opgeleide koks en bedienend personeel, zodat meerdere branches in dezelfde vijver moeten vissen. Nog een niet onbelangrijk detail: in grotere organisaties neemt de vervangingsvraag naar technisch personeel toe. In vogelvlucht schetst Hooghiemstra de vele kansen die er voor de branche liggen. Om in vrijwel een adem ook de knelpunten te benoemen. ‘De zwembaden moeten zich ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van de keten gezondheid, wellness, beweging- en gastvrijheid. Met deze cultuuromslag is de branche in staat om zich te profileren als een werkgever die jonge en competente mensen aan zich weet te binden.’

> Lees verder in de digitale uitgave van ZwembadBranche


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

Hellebrekers