15 oktober ZwembadBranche Dag

Kamervragen Michiel van Nispen: ‘het is nu nog steeds te vrijblijvend’

Naar aanleiding van het onderzoek van het Mulier Instituut waaruit blijkt dat het aantal kinderen zonder zwemdiploma stijgt, stelde SP Kamerlid Michiel van Nispen Kamervragen aan demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Michiel wilde vooral weten hoe de minister er tegenaan kijkt en wat zij eraan wil doen. Al langer pleit Michiel ervoor dat de minister concrete stappen zet om de zwemveiligheid van de jeugd te borgen. Komt de minister volgens hem voldoende in actie?

Ieder kind zwemvaardig

De minister laat in antwoord op zijn vragen weten het zeer zorgelijk te vinden dat minder kinderen hun zwemdiploma behaald hebben, omdat dit een belangrijke voorwaarde is om een leven lang veilig te recreëren op en om het water. Wat Michiel vooral verontrust is dat uit het onderzoek blijkt dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen ruim twaalf keer zo vaak geen zwemdiploma hebben als kinderen uit een gezin met een hoog inkomen. De minister vindt ook dat ieder kind zwemvaardig zou moeten kunnen zijn en benadrukt dat zij waar mogelijk initiatieven initieert en ondersteunt om de drempels voor deze doelgroep weg te nemen. Zij haalt daarbij voorbeelden aan zoals regelingen vanuit gemeenten voor ouders die de zwemles niet of onvoldoende kunnen betalen, het Jeugdfonds Sport en Cultuur dat zwemles financiert voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs en de mogelijkheid voor gemeenten om het bestedingsbudget van het sportakkoord te gebruiken voor schoolzwemmen. Waarbij zij aangeeft momenteel te laten onderzoeken wat de totale kosten en vereisten zouden zijn voor het herinvoeren van schoolzwemmen op landelijk niveau. Daarnaast geeft zij aan dat de gerapporteerde cijfers gaan over de situatie in 2022 waarbij de impact van de coronabeperkingen nog groot is. Dit heeft reeds haar aandacht, zij is al continu in gesprek met de branche om te kijken hoe de achterstanden uit deze periode kunnen worden ingelopen. Zij laat weten er vertrouwen in te hebben dat hier hard aan wordt gewerkt en hoopt dat de huidige en toekomstige inspanningen het gedaalde diploma-bezit van kort na de coronabeperkingen weer corrigeren. Waarbij zij aangeeft dat de prioriteiten nu vooral liggen bij het tegengaan van het tekort aan zwemdocenten en het effectief gebruik van zwemwater.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Aantal kinderen zonder zwemdiploma zorgelijk gestegen

‘Te vrijblijvend’

In de antwoorden op de Kamervragen geeft de minister aan dat het haar aandacht heeft, maar voor Michiel is dit niet voldoende en hij is hiermee niet tevreden. “Dat de minister verwijst naar al lopende initiatieven is hét bewijs dat dit onvoldoende is. De beste manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen leren zwemmen is volgens de SP het herinvoeren van het schoolzwemmen. Zo lang dat niet het geval is, moet er op andere manieren voor gezorgd worden dat geen kind de basisschool verlaat zonder zwemdiploma. Het is nu nog steeds te vrijblijvend, te versnipperd en vooral de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Met als gevolg dat niet ieder kind zwemvaardig is en onvoldoende zwemveilig voor een leven lang veilig recreëren op en om het water, wat de minister aangeeft zo belangrijk te vinden. De minister gaf aan waar mogelijk initiatieven te initiëren om het voor ieder kind mogelijk te maken zwemvaardig te zijn, wat mij betreft mogelijkheden genoeg om nu de daad bij het woord te voegen.”


advertentie

VDH Watertechnology