Het verlanglijstje voor de zwembranche: meer dan een ton…

Maandag heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Het ging onder meer over onze zwemveiligheid en -vaardigheid. SP kamerlid Van Nispen maakt zich zorgen. “Het aantal verdrinkingen stijgt en de zwemveiligheid neemt af. Het borgen van de zwemveiligheid verdient dan ook de hartstochtelijke steun van de minister.” Maar volgens Van Nispen, ontbreekt het hier helaas aan en zou iets meer urgentie wel op zijn plaats zijn.

Meer steun

Volgens Van Nispen is meer steun nodig om ervoor te zorgen dat de zwemveiligheid bij vooral kinderen uit lage-inkomensgezinnen wordt vergroot. Dat het zwemmen op scholen weer normaal wordt. Er wordt gesignaleerd welke kinderen nog niet kunnen zwemmen aan het eind van de basisschoolperiode. En dat kinderen blíjven zwemmen. Daarnaast haalt Van Nispen de wijzigingen van het BTW regime aan. Om zwemveiling te blijven moet er ook worden gezwommen. Zoals beloofd door de overheid zouden de wijzigingen dan ook geen negatieve gevolgen moeten hebben voor de sportbedrijven. Echter Van Nispen haalt aan dat gemeenten aangeven dat het nu wel tot grote problemen leidt, waaronder hogere tarieven voor de zwembaden. Wat daarmee haaks staat op de eerder gemaakte afspraak hierover.

Lees ook: Heeft men in Den Haag weleens een kijkje genomen in een zwembad?

Boter bij de vis

Minister Bruins benadrukt dat inderdaad 82% is vergoed van de aangevraagde subsidies die zijn ingesteld naar aanleiding van de wijzigingen in het BTW-regime. Maar geeft aan dat er vervolgens wordt gebouwd of gerenoveerd en daarna afgerekend met als doel de aanvrager voor 100% tegemoet te komen en waardoor de sport er volgens de minister niet onder lijdt. Verder erkent de minister het belang van zwemveiligheid, maar ook dat er al wel veel gebeurt. Met name voor kinderen uit families met een laag inkomen. De minister laat weten dat 96% van de gemeenten een lokale regeling heeft en dat men kan aankloppen bij het Jeugdfonds. Toch deelt Bruins de zorgen van Van Nispen en stemt in met de vraag van Van Nispen om € 100.000 te besteden aan zwemveiligheid en het Nationaal Plan Zwemveiligheid.

Verlanglijstje

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar is het voldoende? Eigenlijk staat er nog wel meer op mijn verlanglijstje dan een ton. Er is nog even gesproken over het oplopende aantal zwembaden dat gaat sluiten, juist daar waar die zo hard nodig zijn. Bruins erkent het belang van zwemwater om je zwemdiploma te halen en vervolgens de zwemveiligheid te borgen. Maar de minister vindt dat hij niet op de stoel van de gemeente mag zitten, het blijft een lokale afweging. Toch jammer. De minister zou hier best meer invloed op mogen uitoefenen om de hoeveelheid zwemwater zo daadwerkelijk veilig te stellen. En dan heb ik het nog niet eens over de arbeidsvoorwaarden voor de zwembadmedewerkers. Ook dat staat hoog op het verlanglijstje. Wellicht een goed agendapunt voor het volgende overleg!