Ervaringsgericht zwemonderwijs

Beter inzicht in hoe kinderen zich ontwikkelen, heeft geleid tot nieuwe vormen van zwemonderwijs. Een van die nieuwe vormen is ervaringsgericht zwemonderwijs. Bij ervaringsgericht zwemonderwijs streeft de zwemonderwijzer ernaar dat kinderen zich met plezier ontwikkelen en dat die ontwikkeling per kind optimaal is. Bij ervaringsgericht zwemonderwijs wordt aandacht geschonken aan de initiatieven die kinderen zelf nemen, een rijk ingerichte omgeving en een inlevende dialoog van de zwemonderwijzer.

Het kind krijgt de ruimte en staat niet in een rij langs het water te wachten, maar werkt samen in een groepje in het water. Ervaringsgericht zwemonderwijs is afgeleid van het wereldwijd verspreide ervaringsgericht onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal en dat zorgt ervoor dat niet het aanbod, maar de manier waarop de kinderen reageren, leidend is. Marcel van Herpen, projectleider bij het expertisecentrum ‘Duurzaam opvoeden en ontwikkelen’ en ‘ErvaringsGericht Onderwijs Nederland’ is betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zwemonderwijs.

Marcel van Herpen: ‘Een kind dat zich goed voelt én betrokken is bij wat het doet, leert beter. Daarom is het belangrijk dat een kind begrijpt waarom hij/zij bijvoorbeeld leert watertrappen en dat hij de kans krijgt zelf inzichten te ontwikkelen.’ In Nederland zijn enkele zwembaden al gestart met deze bijzondere vorm van zwemonderwijs. Het gaat om Zwemschool De Drie Essen, Zwembad De Wel, Zwembad Fletiomare, Zwembad de Heerenduinen en Zwembad de Waterwijck.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Passie, welbevinden, betrokkenheid, vakmanschap, authenticiteit, kindgericht. Wat betekenen deze begrippen? Wat betekenen ze in relatie met de zwemles? Kan je een situatie van de zwemles beschrijven waarin je ‘welbevinden’ terug ziet? Ervaringsgericht zwemonderwijs, wat is dat? Zwemonderwijzers die al gestart zijn met ervaringsgericht zwemonderwijs, hebben met elkaar en met hun teams over deze onderwerpen gesproken.

Ervaringsverhalen
Hoe hebben zwembaden ‘ervaringsgericht zwemonderwijs’ vormgegeven in hun accommodatie? Lees hier de verhalen per accommodatie of bekijk de video.


advertentie

Dewi Online