15 oktober ZwembadBranche Dag

Zwembranche en de politiek buigen zich over ‘Wet zwemvaardigheid’

Op 28 november 2023 dienden voormalig Tweede Kamerlid Heerema (VVD) en Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) een initiatiefwetsvoorstel. Met deze ‘Wet zwemvaardigheid’ wil men zowel het examen Zwemonderwijzer, het ABC-zwemdiploma als het schoolzwemmen wettelijk vastleggen. Op 18 maart vond in Den Haag een overleg plaats met een aantal vertegenwoordigers uit de zwembranche en de politiek om hierover verder te praten. Henrica Bergsma en Richard van den Berg waren daarbij aanwezig.

Advies Raad van State

De bijeenkomst was een initiatief van FNV en Alfa-college vanuit het marktsegment Sport en Bewegen van de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het mbo onderwijs, particuliere opleiders, werknemers, werkgevers en de politiek. Even van tevoren had de Raad van Staten een negatief advies gegeven op het ingediende wetsvoorstel ‘Wet zwemvaardigheid’. Men vond dat de initiatiefnemers niet duidelijk hebben gemaakt waarom het voorstel noodzakelijk is. Men vraagt zich ook af of -voor zover de kwaliteit van het zwemonderwijs in het geding zou zijn- het voorgestelde keurmerk in combinatie met een erkenningenstelsel nodig is of zal bijdragen aan de oplossing daarvan. Evenmin is men van mening dat uit de toelichting blijkt of alternatieve maatregelen zijn overwogen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.‘Waardevol samenzijn’

Henrica Bergsma was een van de aanwezigen en betreurde het advies van de Raad van State, maar benadrukte vooral ook blij te zijn met de bijeenkomst zelf. “Het was een waardevol samenzijn met vertegenwoordigers uit het mbo-onderwijs, particuliere opleiders, werknemers, werkgevers en de politiek. Tijdens de bijeenkomst hebben we op constructieve wijze ideeën, gedachten, knelpunten en kansen uitgewisseld rondom drie thema’s: de borging van de kwaliteit van zwemonderwijzers, de borging van de kwaliteit van zwemdiploma’s en de vernieuwing van schoolzwemmen. Jammer dat de Raad van State vond dat de noodzaak onvoldoende naar voren kwam, maar wellicht heeft deze bijeenkomst de voorstellen richting de kamer kunnen ondersteunen. Ik kijk in ieder geval uit naar een vervolg, waarbij we verder kunnen praten over de vaststelling van een nationaal zwemdiploma, een nationaal diploma voor zweminstructeurs en het herintroduceren van schoolzwemmen. Het enthousiasme onder de deelnemers was groot, net als de uitdaging waar we voor staan. Wat mij betreft komen we dan ook vaker bij elkaar om hieraan te werken.”

Lees ook: Herinvoeren schoolzwemmen kost 212 miljoen: doen?

‘Niet altijd constructief’

Richard van den Berg was namens ENVOZ was aanwezig en vertegenwoordigde tevens de partijen zoals Het Nieuwe Zwemmen, NSWZ, Dutch Lifeguards, EasySwim en ZON die niet uitgenodigd waren en is een groot voorstander van samenwerking binnen de gehele zwembranche. “Het interessante is dat wat de kwaliteitsborging betreft iedereen op dezelfde gedachte zit. Waarin wij ENVOZ en de partijen die wij vertegenwoordigden, verschillen is de wettelijke vastlegging. Wij geven de voorkeur aan een samenwerking binnen de branche en onderlinge afspraken om de kaders te vormen en te borgen. Dat zien de NRZ gerelateerde organisaties, op een enkeling na, echter niet zitten. Of Michel van Nispen een nieuw wetsvoorstel in gaat dienen, kon hij aan het eind van de bijeenkomst nog niet zeggen. Wij hebben er in ieder geval op aangedrongen om samenwerking vanuit de branche te faciliteren, iets waar de NRZ in mijn ogen tot nu toe niet altijd constructief aan heeft bijgedragen. Bovendien zien we vanaf 1984 een duidelijke vooruitgang van het zwemonderwijs. Het aantal verdrinkingen per jaar is, zonder dit te willen bagatelliseren, in verhouding tot het aantal inwoners afgenomen. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en daar werken wij samen met alle andere partijen in de branche heel graag aan mee.”

Lees hier een toelichting op het advies van de Raad van State op het ingediende wetsvoorstel ‘Wet zwemvaardigheid’.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier