Steunpakketten weer opgestart: aanvraag NOW kan vanaf vandaag

Per 1 oktober was het kabinet gestopt met de generieke steunmaatregelen die waren opgezet om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Doordat de beperkende maatregelen grotendeels waren opgeheven, de economie weer volop draaide en de werkloosheid laag was zag men geen reden om bedrijven nog langer financiële te ondersteunen. Maar begin november zijn de maatregelen aangescherpt en sinds eind november zitten we in een avondlockdown die, zo meldden de media dit weekend, in iedergeval zal aanhouden tot begin 2022. Reden voor het kabinet om de steunpakketten weer op te starten. Eerder al was de TVL voor Q4 weer opgetuigd, vandaag kan de aanvraag worden gedaan voor NOW voor de maanden november en december

NOW

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021 en kan vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 worden aangevraagd. Werkgevers ontvangen het NOW-voorschot in één keer en het UWV streeft ernaar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, vóór eind december uit te betalen.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% omzetverlies.
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt).
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.
 • Een forfaitaire opslag van 40%.
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon.
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies
Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • Ook starters die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn, komen in aanmerking voor NOW5.
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen.
 • Het UWV betaalt het voorschot in 1 keer uit.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.
 • Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:


Let op: Wanneer er overnames of afstotingen hebben plaatsgevonden dan kan de referentieomzet-periode afwijken.

NOW en andere steunmaatregelen
Als bedrijven naast de NOW ook gebruik maken van andere steunmaatregelen, dan kan dit van invloed zijn op het omzetbegrip (de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming) voor de NOW en daarmee op de hoogte van uw subsidie. Vanaf de NOW3 telt de TVL al niet meer mee als omzet voor de NOW. De WTV (Regeling Werktijdverkorting) is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen ww-uitkering van de werknemers wel mee als omzet voor de NOW. Mocht je voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en je voldoet aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan.

Kijk hier voor meer informatie over NOW 5.

TVL

De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage is 100%, het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500 en het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Het gaat hierbij om de berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten. De TVL Q4 2021 is nog niet aan te vragen, deze opent zodra de Europese Commissie de regeling heeft gewijzigd en goedgekeurd. Voor het volgen van de nieuwste ontwikkelingen kun jeje aanmelden voor een update per e-mail.

Voorwaarden

 • Het bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. Je kiest zelf welke referentieperiode het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
 • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt men bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.

Kijk hier voor meer informatie over TVL Q4 2021.

SPUKIJZ

Om de financiële gevolgen te verzachten voor de zwembaden is de SPUKIJZ opgetuigd, voor 2020 is € 100 miljoen beschikbaar en voor de eerste helft van 2021 € 80 miljoen. Van de beschikbare € 100 miljoen voor 2020 is door 279 gemeenten € 84.113.803 aangevraagd wat betekent dat er voldoende subsidie hiervoor beschikbaar is. Momenteel wordt gekeken naar een mogelijke SPUKIJZ 3, zodra hier meer over bekend is, laten wij het weten.

Kijk voor meer informatie en een update van de financiële regelingen en voorwaarden op de site van Rijksoverheid financiële regelingen