Sijsjesberg wordt moderner, veiliger en duurzamer

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de visie voor zwembad Sijsjesberg vastgesteld. Het college heeft de visie uitgewerkt in een plan van aanpak voor de renovatie van het zwembad. Met deze renovatie wordt Sijsjesberg een moderner, veiliger en duurzamer zwembad. Er komen meer spelelementen voor jong en oud, waaronder een grote familieglijbaan. Zowel het wedstrijdbad als het instructiebad worden uitgevoerd in roestvrij staal (RVS) en er komen zonnepanelen op het dak.

Zowel de bouwkundige staat van de baden als de technische installaties zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. De huidige ruimtelijke en groene uitstraling blijft in tact. Door de renovatie wordt het zwembad overzichtelijker, dus veiliger, voor zowel de badgasten als de medewerkers. De bestaande situatie bij de duiktoren en de duikplanken wordt aangepast. De springinstallaties worden verplaatst naar een aparte springkuil. Nu wordt de duiktoren vanwege de veiligheid bij drukte gesloten. Met een aparte springkuil is dit niet meer nodig. In de renovatie wordt rekening gehouden met de wens om meer spel- en waterelementen toe te voegen. Zo komt er bijvoorbeeld een grote familieglijbaan bij het instructiebad en een spraypark bij het peuterbad.

Voor de renovatie van het wedstrijd- en instructiebad is gekozen voor RVS. Dit past bij het uitgangspunt van de gemeente om het zwembad duurzamer te maken. RVS gaat jaren mee en vraagt weinig onderhoud. Door het aanbrengen van overloopgoten en het aanpassen van de circulatie voldoet het bad na de renovatie weer volledig aan de wettelijke eisen.
De keuze voor duurzaamheid blijkt ook uit de energievoorziening. Door het aanbrengen van een zogeheten energiedak, een uniek systeem van bolvormige zonnecollectoren, kan het zwembadwater vrijwel geheel met zonne-energie worden verwarmd. Naast een forse milieuwinst levert dit lagere exploitatielasten op, doordat nog maar heel weinig aardgas nodig is. Samen met de plaatsing van isolerende afdekzeilen voor de baden en extra zonnepanelen op het hoofdgebouw is dit een pakket milieumaatregelen, dat aansluit bij het ambitieuze klimaatprogramma van de gemeente.
De daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden starten na het komende zwemseizoen. Naar verwachting kunnen de badgasten in het voorjaar van 2011 het nieuwe zwembad in gebruik nemen. In juni wordt het plan van aanpak aan de raad wordt voorgelegd.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz