Nieuw platform voor ouders over zwemles

Vanaf zaterdag 14 mei 2011 is er een nieuwe website voor ouders waarop alle ins en outs over zwemles te vinden zijn: www.allesoverzwemles.nl. De website zorgt voor meer duidelijkheid over diplomazwemmen, kleding en de uitvoering van de oefeningen in het water.

Wat is de ideale leeftijd om te leren zwemmen? Schoolzwemmen of zelf op les? Wat is het doel van proefzwemmen? Moet je kind het diploma A, B én C halen? Waarom zwemmen kinderen met kleding aan tijdens het afzwemmen? Antwoorden op deze en meer veelgestelde vragen zijn uitgelegd op de nieuwe website. In video-vorm kunnen ouders de eisen die worden gesteld aan een kind tijdens het diplomazwemmen bekijken. Op www.allesoverzwemles.nl kunnen ouders bovendien terecht voor informatie over het selecteren van de zwemlesaanbieder die past bij de ouders en het kind. Daarnaast biedt de website aandacht aan de veiligheid van kinderen vóór en na het behalen van het Zwem-ABC.

Initiatiefnemer van www.allesoverzwemles.nl is het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ


advertentie

Splash Software