Fijne feestdagen!

‘Tijd is relatief. Een minuut met je geliefde duurt veel te kort, bij de tandarts veel te lang. Soms wil je de klok vooruitzetten. Soms terugdraaien. Tijd brengt wijsheid en heelt wonden. Tijd is er nooit genoeg en aan alles komt een eind. Tijd langzaam of vlug: als de tijd voorbij is, komt het nooit meer terug.’

Dit was het begin van mijn eerste voorwoord van 2020. Een verwijzing naar het vijftienjarig bestaan van ZwembadBranche. Nu het jaar bijna om is, weten wij ook wat wij toen nog onmogelijk konden weten: 2020 was een bizar jaar.

De tijd komt nooit meer terug…

Het was een jaar dat volledig in het teken stond van een virus. En van afstand houden en maatregelen. Van onzekerheid en onverwachte wendingen. Maar ook van veerkracht en saamhorigheid. Iedereen is op de één of andere manier geraakt door het virus zelf of de maatregelen. Gelukkig waren er ook mooie momenten. Het deed ons weer beseffen waar het om draait: voor elkaar én met elkaar. Ook in de zwembranche was de impact groot. Er was veel van onzekerheid en continu moest er worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Maar het leerde ons ook denken in mogelijkheden en het waarderen van wat er wel is. Met elkaar is er veel bereikt voor de branche, onze collega’s en zeker niet te vergeten onze bezoekers. Gelukkig konden wij met ZwembadBranche online en offline doorgaan. Helaas konden wij ons congres en onze dag dit jaar niet organiseren en konden wij jullie dit jaar niet verwelkomen. 

Fijne feestdagen!

Wat 2021 ons precies gaat brengen weet niemand. Wel is één ding zeker: ‘als de tijd voorbij is, komt het nooit meer terug’. 2020 laten wij achter ons. Maar wij zullen het niet snel vergeten. Wij hopen natuurlijk dat 2021 een beter en normaler jaar wordt en dat we weer ouderwetsch bij elkaar mogen komen. Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen met je dierbaren en een gelukkig en vooral gezond 2021!

Decoratieve geluidsbeheersing voor zwembaden