15 oktober ZwembadBranche Dag

Exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Kampen bv stopt in 2014

De gemeente Kampen heeft besloten om de overeenkomst met de huidige exploitant van de zwembaden De Steur en Sonnenberch, Sportfondsen Kampen bv, niet te verlengen na beëindiging van de huidige contractperiode op 31 mei 2014. In 2015 verwacht de gemeente Kampen een nieuw zwembad, ter vervanging van zwembad De Steur, te kunnen openen. Dit nieuwe zwembad moet, net als de huidige, geëxploiteerd worden.

De wet- en (gemeentelijke) regelgeving ten aanzien van het aanbesteden van de exploitatie biedt diverse (on)mogelijkheden om toe te passen. Naast het aspect om nog te bepalen welke aanbestedingsvorm van toepassing is, speelt ook de bestaande en sterk verouderde overeenkomst met de Sportfondsen Kampen bv een rol. Aanbesteden in z’n algemeenheid kan er toe bijdragen dat de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van de zwembaden zo laag mogelijk wordt. Ook als de relatie met Sportfondsen Kampen bv zonder aanbesteding kan worden voortgezet, wil de gemeente in alle vrijheid en niet onder druk van een doorlopende overeenkomst over een nieuw contract kunnen onderhandelen.

Vroegtijdig opzeggen van de overeenkomst biedt Sportfondsen Kampen bv de gelegenheid hier al rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het aantrekken van personeel of het aangaan van langdurige contracten. Met deze exploitant is in 1974 een exploitatieovereenkomst afgesloten, die elke vijf jaar stilzwijgend verlengd wordt. Wethouder Pieter Treep benadrukt dat het een formele opzegging is: ‘De relatie met Sportfondsen Kampen is goed. Ik verwacht dat de gemeente met Sportfondsen goede afspraken kan maken over de exploitatie gedurende de periode die ligt tussen het einde van de huidige overeenkomst en het moment dat het nieuwe zwembad geopend wordt. Tegelijkertijd hebben we als gemeente er belang bij dat we richting het nieuwe zwembad formeel de handen vrij hebben.’


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Mocht het tot een aanbesteding komen van de exploitatie van het nieuwe zwembad, dan zal de gemeente de positie van het huidige personeel nadrukkelijk aan de orde stellen.


advertentie

Pomaz