15 oktober ZwembadBranche Dag

De grenzen van het elektriciteitsnet: de balans tussen vraag en aanbod

Nationaal en regionaal zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld in navolging van het klimaatakkoord. Zwembaden zijn over het algemeen grootverbruikers en kampen daardoor met aanzienlijke energielasten. Voor de beheerders en eigenaren van zwembaden is het daarom van cruciaal belang om stappen te ondernemen en oplossingen te zoeken om te voldoen aan de beleidseisen én tegelijkertijd de energiekosten onder controle te houden.

Erkende Maatregelen Lijst

De meeste zwembaden moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Met behulp van de Erkende Maatregelen Lijst kunnen zij rapporteren en moeten kortetermijnmaatregelen worden uitgevoerd met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Maar er moet ook naar de toekomst worden gekeken. Er zijn verschillende onderzoeksmogelijkheden om energiebesparende maatregelen in kaart te brengen. Vanuit deze onderzoeken worden potentiële maatregelen beschreven. Denk aan duurzame opwekking van energie en warmte, maar ook aan bouwkundige maatregelen om warmte zo goed mogelijk vast te houden. De meest voor de hand liggende oplossing is vaak om deels of geheel over te stappen op elektrificatie. Echter, de bestaande elektrotechnische infrastructuur heeft vaak te weinig capaciteit en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn kan worden opgelost. Ook is het gecontracteerde elektrische vermogen van het zwembad vaak niet toereikend om volledig over te stappen op elektriciteit. De uitdagingen om te verduurzamen zijn dus volop aanwezig.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees ook: Congestie in elektriciteitsnet: ‘Weet wat je verbruikt en waar je flexruimte zit’

Lokale energiehub

Ondanks netcongestie en een beperking van het gecontracteerde (teruglever)vermogen is er vaak toch veel mogelijk binnen de grenzen van het net. In overleg met de netbeheerder kan het gecontracteerde vermogen soms worden aangepast. Er kan ook worden gekeken naar tijdgebonden contractverhogingen en uitwisseling van gecontracteerd vermogen binnen één aansluitcontract, zoals bij veel gemeenten het geval is. Zelfs op wijkniveau wordt al onderzocht welke uitwisseling of aanvulling mogelijk is. Men kan dit dus breder trekken dan alleen de eigen organisatie en in samenwerking met andere partijen een lokale energiehub creëren. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden op de eigen locatie. Een Energie Management Systeem (EMS) kan hierbij interessant zijn. Dit zorgt ervoor dat de inzet van beschikbare energie op de juiste momenten plaatsvindt, wat goed gecombineerd kan worden met Accu Packing (batterijopslag). Hierdoor kunnen vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar worden afgestemd, zonder dat het gecontracteerde vermogen wordt overschreden. Op deze manier kan toch worden voldaan aan de beleidseisen en blijven ook in de toekomst de energiekosten beheersbaar.

Deze column van Ronald Spoelstra verscheen eerder al in ZwembadBranche #93


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier