Bewegingsonderwijs in het water: win-win-win-plus…

Ieder kind zwemveilig. Dat is niet alleen een mooi streven, het is een noodzakelijk streven. Zeker in een waterrijk land als Nederland, is het belangrijk dat iedereen zich kan redden in het water. Het merendeel van de kinderen haalt een diploma. Maar nog niet iedereen. Daarbij is het cruciaal om te blijven zwemmen. Schoolzwemmen zou zeker een mooie bijdrage kunnen leveren aan de missie om iedereen zwemveilig te maken en te houden. Maar helaas is schoolzwemmen eerder uitzondering dan regel.

Zwemveilig

Reden dat SP kamerlid Michiel van Nispen pleit voor meer aandacht voor zwemveiligheid en het herinvoeren van schoolzwemmen. Afgelopen dinsdag diende Van Nispen dan ook een motie in met het verzoek dat in het kader van lokale sportakkoorden afspraken worden gemaakt tussen scholen, gemeenten, zwembaden, zwemverenigingen, aanbieders en reddingsbrigades, om meer kinderen en volwassenen zwemveilig te krijgen. En daarbij zeker ook te kijken naar het herinvoeren of uitbreiden van schoolzwemmen. Helaas is deze motie verworpen door de Tweede Kamer. Weliswaar net aan verworpen met 74 stemmen voor, maar toch.

Politiek betrokken

Uiteraard betreurt NL Zwemveilig dit, maar Evert-Jan Hulshof (directeur NRZ) benadrukt dat het goed is dat zwemveiligheid steeds hoger op de (landelijke) politieke agenda komt. Hulshof: “Nederland is een waterrijk land. Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en dat niemand verdrinkt. De belangrijkste remedie tegen verdrinking is zwemles. Gelukkig is de landelijke politiek betrokken bij dit thema, zo blijkt uit de motie van Van Nispen.” Maar NL Zwemveilig hecht ook veel waarde aan de reactie van minister Bruins in het wetgevingsoverleg van 19 november jl. Hulshof: “Hij gaf aan de ambitie te hebben dat alle kinderen in Nederland een zwemdiploma halen. En het liefst naast het zwemdiploma A ook B én C. Ook is hij van mening dat de Nationale Raad Zwemveiligheid en het kennisproject NL Zwemveilig hierin een belangrijke rol spelen omdat allerlei initiatieven uit heel Nederland daar samenkomen.”

Vakleerkracht

Hoewel de motie het net niet haalde, zal de Nationale Raad Zwemveiligheid in fase 2 van het kennisproject NL Zwemveilig samen met de branche een nationaal plan opstellen. Op basis van alle ontwikkelde kennis volgt er een onderbouwd plan waarin bijvoorbeeld ook schoolzwemmen wordt opgenomen. Alle stakeholders, waaronder de overheid, spelen een belangrijke rol in de totstandkoming en uitvoer van dit plan. Wat mij betreft kan een andere voorstel van Van Nispen hierbij ook een rol kan spelen. Van Nispen pleit namelijk ook voor 3 uur bewegingsonderwijs per week door vakleerkrachten. In een artikel van SportKnowHowXL laat Van Nispen weten overtuigd te zijn dat door meer minuten gymles de fitheid van kinderen kan verbeteren. Eens. Daarnaast zorgt ‘een leven lang actief blijven’ voor lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder ook mogelijk verbeterde leerprestaties. Maar garanties kunnen niet worden gegeven en dan wordt het lastig in de politieke arena. Uiteindelijk moet het toch worden betaald. Maar wat nu als we de twee voorstellen van Van Nispen combineren?

Lees ook: Topcoaches luiden de noodklok en pleiten voor een toets bewegingsvaardigheid

Schoolzwemmen

Want wat mag dat dan kosten, 3 uur gymles door een vakleerkracht? De ‘Wet Van Nispen’ kost 275 miljoen euro per jaar. Het gaat dan om de kosten voor de vakleerkrachten, maar eerder onderzoek wijst ook uit dat er ook moet gekeken worden naar de accommodatie voor het bewegingsonderwijs. Het probleem is namelijk dat er te weinig gymzalen zijn. Gelukkig is voor elk probleem wel een oplossing. Van Nispen noemt in zijn wetsvoorstel namelijk ook expliciet zwemmen: ‘Onder onderwijs in de lichamelijke oefening kan ook zwemles worden begrepen.’ Gelukkig hebben we al heel veel mooie zwembaden met vakleerkrachten die heel goed een gymles in het water zouden kunnen verzorgen. De natte gymles is natuurlijk een hele mooie aanvulling op het bewegingsonderwijs. Daarbij kan schoolzwemmen ook een mooie oplossing zijn voor die zwembaden die nu dreigen te moeten sluiten omdat ze hun hoofd onvoldoende boven water kunnen houden. En natuurlijk ook de zwemveiligheid kunnen verbeteren. Ik zeg win-win-win-plus…
Normec
X