27 maart ZwembadBranche Congres

Zwembaden genereren maatschappelijke opbrengsten!

Bij de financiële besluiten over zwembaden wordt de grote maatschappelijke waarde vaak over het hoofd gezien. Om deze maatschappelijke betekenis van zwembaden
inzichtelijk te maken ontwikkelde ZKA Adviseurs in samenwerking met RECRON het ‘Waardemodel Zwembaden’. Het Waardemodel Zwembaden geeft inzicht in de positieve maatschappelijke effecten van de zwembadaccommodatie(s) en betreft een analyse op maat. Vervolgens worden deze effecten waar mogelijk uitgedrukt in ‘harde’ economische opbrengsten (euro´s). Het rendement van de investering door de gemeente in een zwembadaccommodatie is door dit Waardemodel aantoonbaar.
Met het unieke Waardemodel Zwembaden wordt duidelijk dat zwembaden maatschappelijke opbrengsten genereren. Het waardemodel is een slim instrument om de positieve maatschappelijke effecten van zwembaden te kwantificeren.

Zwembaden leveren een essentiële bijdrage aan zwemveiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Toch staan de subsidies van zwembaden onder druk en sommige baden worden zelfs met sluiting bedreigd. Exploitanten staan nu voor een lastige keuze. Ze willen niet bezuinigen op belangrijke zaken als bijvoorbeeld veiligheid. Toch willen ze met minder middelen aan hun doelgroep wel een veilig, schoon en aantrekkelijk zwembad blijven bieden. Het nieuwe Waardemodel laat zien dat een zwembad juist veel oplevert. En dat maakt de beslissingen over investeringen makkelijker en objectiever.

Klik hier voor meer informatie